(1) Trưởng các đơn vị có trách nhiệm tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện công việc vừa đảm bào hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa đảm bảo an toàn phòng dịch theo quy định.

(2) Toàn thể cán bộ Viện thực hiện theo khuyến cáo “5K” của bộ Y tế, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; thường xuyên tự giám sát sức khoẻ; nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở ,... phải báo ngay cho 115 để thực hiện các biện pháp cần thiết.

(3) Đối với người có lịch sử đi về từ Hải Dương, Quảng Ninh. Các cán bộ có lịch sử đi về từ các vùng dịch thuộc tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh trong thời gian từ 07/01/2021 đến nay, đề nghị thực hiện các biện pháp cần thiết theo quy định.

 (4) Tổ bảo vệ tăng cường, nghiêm túc thực hiện kiểm soát chặt chẽ người ra, vào cơ quan. Đối với người ngoài vào cơ quan, thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế theo quy định; đồng thời, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

(5) Phòng Tổ chức Hành chính huy động các nguồn lực để tổ chức và giám sát thực hiện đúng quy định; Phân viện chủ động bố trí các nguồn lực, kế hoạch để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Viện và của địa phương.

Ông yêu cầu các đơn vị đôn đốc thực hiện nghiêm các yêu cầu trên để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc Viện và cộng đồng./.

Một số hình ảnh về công tác kiểm soát dịch bệnh tại Viện nghiên cứu Hải sản: