Thực hiện kế hoạch số 46-KH/ĐTN ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Viện nghiên cứu Hải sản về việc tổ chức Cuộc thi sáng tác Logo Viện nghiên cứu Hải sản chào mừng sự kiện Kỷ niệm 60 năm thành lập Viện, Đoàn Viện nghiên cứu Hải sản thông báo việc tổ chức Buổi lễ chấm điểm và trao giải Cuộc thi, như sau:

Thời gian, địa điểm, chương trình hội thi:

- Thời gian: ½ ngày, khai mạc từ 8h00, thứ Tư, ngày 15/9/2021.

- Địa điểm: Nhà Hội thảo tầng 5 (nhà E), Viện Nghiên cứu Hải sản.

- Chương trình hội thảo: (chi tiết tại Phụ lục 1)

Thành phần:

a. Tham dự trực tiếp tại hội trường:

- Ban tổ chức/ Ban chấp hành Đoàn Viện

- Ban giám khảo (Theo Quyết định số 1023/QĐ-VHS ngày 07/9/2021 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản)

- Đại diện của Ban Chấp hành các Chi đoàn

- Các thí sinh, các Chi đoàn có bài dự thi (Các thi sinh và chi đoàn Phân Viện tham gia thi trực tuyến)

b. Tham dự trực tuyến:   

- Lãnh đạo các đơn vị

- Toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh niên thuộc Viện

(Ban tổ chức sẽ gửi đường link tham gia chương trình)

Trân trọng kính mời các đại biểu tới tham dự và cổ vũ cho cuộc thi./.

 

 

                      

TM. BCH ĐOÀN THANH NIÊN

BÍ THƯ

Trần Văn Hướng


PHỤ LỤC 1: CHƯƠNG TRÌNH

Thời gian

Nội dung

Người thực hiện

8h10-8h20

- Khai mạc Chương trình,

- Giới thiệu đại biểu,

- Giới thiệu ban Giám khảo

- Thông qua nội dung chương trình

Ban tổ chức

8h20-8h30

- Phát biểu của lãnh đạo Viện

 Ông Nguyễn Khắc Bát - Viện trưởng

8h30-11h

- Trình bày các tác phẩm dự thi từ mã số MS01 đến MS16

- Tổng thời gian cho mỗi phần trình bày (đã bao gồm thời gian hỏi đáp và cho điểm của Ban Giám Khảo) tối đa là 5 phút.

Các thí sinh

11h30-11h15

Tổng hợp kết quả cho điểm từ Ban giám khảo

Thư ký

11h15 – 11h30

Công bố kết quả và trao giải

Ban Tổ chức

11h30

Bế mạc

 

 

PHỤ LỤC 2: CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

TT

Giải thưởng

Số lượng

Giá trị/01 giải  (đồng)

1

Giải Nhất

01 giải

1.000.000

2

Giải Nhì

01 giải

700.000

3

Giải Ba

01 giải

500.000

4

Giải được bình chọn

02 giải

300.000