Căn cứ Kế hoạch số 1390/KH-VHS-TCHC ngày 15/12/2020 của Viện NCHS về xét tuyển viên chức năm 2020 và Quyết định số 88/TB-VHS ngày 09/02/2021 về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020;
Thực hiện Quyết định số 213/QĐ-VHS-HĐXT ngày 22/3/2021 về viêc phê duyệt phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2, nội dung và tài liệu ôn tập, lịch phỏng vấn, nội quy xét tuyển viên chức tại kỳ xét tuyển viên chức Viện nghiên cứu Hải sản năm 2020,
Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 thông báo nội dung và lịch tổ chức xét tuyển như sau:

1. Nội dung và cách thức thực hiện phỏng vấn:

a) Nội dung phỏng vấn
- Kiến thức chung về quản lý nhà nước (30 điểm)
- Chuyên môn nghiệp vụ: Phỏng vấn lý thuyết (70 điểm)
(Có tài liệu ôn tập kèm theo)

b) Cách thức thực hiện
- Mỗi thí sinh khi vào phỏng vấn sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên câu hỏi theo các nội dung trên.
- Sau khi lựa chọn câu hỏi, thí sinh có thời gian chuẩn bị trong 15 phút và sau đó trình bày trong 15 phút.
- Thí sinh phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để giám thị đối chiếu trước khi vào phòng phỏng vấn. Khi vào phòng phỏng vấn không mang tài liệu, điện thoại và các thiết bị điện tử theo quy định (Có nội quy phòng thi kèm theo)

2. Thời gian và địa điểm

a) Thời gian
- Ngày 10-11/4/2021 (Thứ Bảy và Chủ nhật) (Có Lịch chi tiết kèm theo)
- Thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch có mặt trước thời gian phỏng vấn ít nhất 45 phút để làm thủ tục và tham gia phỏng vấn.
- Thí sinh phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn lúc 7h30 phút ngày 10/4/2021 để dự lễ khai mạc kỳ xét tuyển và phải có mặt trước thời gian được phỏng vấn 60 phút để bốc thăm câu hỏi và chuẩn bị phỏng vấn.

b) Địa điểm: Viện nghiên cứu Hải sản, Số 224 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng