Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại văn bản số 550/KH-VHS-TCHC ngày 02/5/2019 và văn bản số 778/TB-VHS  ngày 19/6/2019 của Viện nghiên cứu Hải sản về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019,

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ-VHS ngày 10/6/2019 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức Viện nghiên cứu Hải sản năm 2019,

Hội đồng thông báo nội dung và lịch tổ chức xét tuyển như sau:

1. Nội dung và cách thức thực hiện phỏng vấn:

a) Nội dung phỏng vấn (Có danh mục tài liệu kèm theo):

- Kiến thức chung về quản lý nhà nước (30 điểm):

- Chuyên môn nghiệp vụ: Phỏng vấn lý thuyết (70 điểm);

 b) Cách thức thực hiện:

- Mỗi ứng viên khi vào phỏng vấn sẽ được bốc thăm ngẫu nhiên câu hỏi theo các nội dung trên.

- Sau khi lựa chọn câu hỏi, thí sinh chuẩn bị trong 20 phút, sau đó trình bày trong 20 phút.

Ứng viên phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân (hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác). Khi vào phòng phỏng vấn không mang tài liệu, điện thoại và các thiết bị điện tử theo quy định. 

 2. Thời gian và địa điểm:

 a) Thời gian (Có Lịch chi tiết kèm theo)

 + Ngày 15-16/8/2019 (Thứ Năm, Thứ sáu)

 + Thành viên Ban Kiểm tra sát hạch có mặt trước thời gian phỏng vấn ít nhất 45 phút để làm thủ tục và tham gia phỏng vấn.

 + Ứng viên phải có mặt tại địa điểm phỏng vấn trước thời gian được phỏng vấn 60 phút để bốc thăm câu hỏi và chuẩn bị phỏng vấn.

 b) Địa điểm: Viện nghiên cứu Hải sản, Số 224 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Yêu cầu các ứng viên dự tuyển đúng 8h00 có mặt tại địa điểm đã thông báo.