Ngày 13/4/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức Viện nghiên cứu Hải sản năm 2020 đã thống nhất thông qua kết quả xét tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Viện nghiên cứu Hải sản 2020 của các thí sinh dự tuyển.

Hội đồng xét tuyển viên chức Viện nghiên cứu Hải sản thông báo kết quả xét tuyển vòng 2 của các thí sinh trong Danh sách kèm theo.