Theo đề nghị của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021, Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản đã ban hành quyết định số 364/QĐ-VHS ngày 19/4/2021 công nhận kết quả tuyển dụng viên chức và danh sách 15 ứng viên đã trúng tuyển tại kỳ xét tuyển viên chức Viện nghiên cứu Hải sản năm 2020 (Chi tiết trong văn bản đính kèm theo).

Căn cứ Quyết định số 364/QĐ-VHS ngày 19/4/2021 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Viện nghiên cứu Hải sản năm 2020, yêu cầu người có tên trong danh sách trúng tuyển đến làm thủ tục hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng:

Thời gian: Từ ngày 21/4/2021 đến hết ngày 20/5/2021 (Trong giờ làm việc).

Địa điểm: tại Phòng A1.2;  Phòng Tổ chức, Hành chính; Viện nghiên cứu Hải sản; số 224 đường Lê Lai, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

Khi đến làm thủ tục, người trúng tuyển cần mang theo:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Hợp đồng lao động, bản sao quyết định nâng lương gần nhất, bản sao sổ BHXH (nếu có);

- Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Nếu người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng trong thời hạn nói trên hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì kết quả xét tuyển của ông/bà sẽ bị hủy bỏ.