Theo Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại văn bản số 550/KH-VHS-TCHC ngày 02/5/2019 và văn bản số 778/TB-VHS  ngày 19/6/2019 của Viện nghiên cứu Hải sản về việc điều chỉnh kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2019,

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ-VHS ngày 10/6/2019 của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản về thành lập  Viện nghiên cứu Hải sản năm 2019,

Căn cứ kết quả kiểm tra xét duyệt hồ sơ dự tuyển dụng viên chức tại vòng 1, Hội đồng đã thống nhất phê duyệt 45 thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Viện nghiên cứu Hải sản năm 2019. 

Hội đồng xét tuyển viên chức Viện nghiên cứu Hải sản thông báo Danh sách các ứng viên đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 như sau:

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Quê quán

Vị trí dự tuyển

1

Hoàng Ngọc Sơn

15/07/1992

Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng

Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản

2

Đàm Tuấn Anh

09/08/1990

Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản

3

Nguyễn Văn Giang

03/09/1982

Trường Giang, Nông Cống, Thanh Hoá

Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản

4

Vũ Thị Hậu

20/12/1989

Toàn Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng

Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản

5

Trần Thị Ngọc Ánh

16/09/1994

Tam Sơn, Sông Lô, Vĩnh Phúc

Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản

6

Nguyễn Phước Triệu

15/12/1994

Khánh Lâm, U Minh, Cà Mau

Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản

7

Nguyễn Sỹ Đoàn

20/11/1985

Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng

Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản

8

Trần Nhật Anh

03/01/1986

An Lão, Bình Lục, Hà Nam

Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản

9

Võ Trọng Thắng

25/10/1985

Hưng Khánh, Hưng Nguyên, Nghệ An

Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản

10

Hoàng Minh Tùng

09/11/1991

Đại Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng

Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản

11

Tạ Phương Đông

24/10/1994

Mai Trung, Hiệp Hòa, Bắc Giang

Nghiên cứu viên nghiên cứu nguồn lợi hải sản

12

Nguyễn Kim Thoa

15/08/1984

Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội

Nghiên cứu viên nghiên cứu bảo tồn biển

13

Phùng Văn Giỏi

25/09/1989

Phù Ủng, An Thi, Hưng Yên

Nghiên cứu viên nghiên cứu bảo tồn biển

14

Nguyễn Thị Nhàn

10/03/1992

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nghiên cứu viên nghiên cứu bảo tồn biển

15

Bùi Minh Tuấn

23/02/1991

Hợp Đức, Kiến Thuỵ, Hải Phòng

Nghiên cứu viên nghiên cứu bảo tồn biển

16

Trần Văn Hướng

17/06/1987

Mỹ Thôn, Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh

Nghiên cứu viên nghiên cứu bảo tồn biển

17

Nguyễn Đức Linh

13/01/1989

Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

Nghiên cứu viên nghiên cứu hải dương học nghề cá

18

Nguyễn Thị Thùy Dương

07/10/1990

Đồng Gia, Kim Thành, Hải Dương

Nghiên cứu viên nghiên cứu hải dương học nghề cá

19

Hán Trọng Đạt

24/07/1990

Văn Lương, Tam Nông, Phú Thọ

Nghiên cứu viên nghiên cứu hải dương học nghề cá

20

Nguyễn Ngọc Tuấn

29/11/1991

Trực Nội, Trực Ninh, Nam Định

Nghiên cứu viên nghiên cứu dự báo ngư trường khai thác hải sản

21

Vũ Thị Thu Hằng

30/06/1983

Tân Việt, Bình Giang, Hải Dương

Chuyên viên quản lý khoa học

22

Mai Thị Thúy Nga

05/02/1985

Quang Phục, Tiên Lãng, Hải Phòng

Chuyên viên hành chính quản trị

23

Mai Thị Ngân

09/03/1981

Thụy An, Thái Thụy, Thái Bình

Chuyên viên văn thư lưu trữ

24

Nguyễn Thị Hải Vân

27/01/1983

Minh Tân, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Chuyên viên tổ chức, nhân sự

25

Bùi Thị Minh Nguyệt

25/09/1991

Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng

Nghiên cứu viên Phòng thí nghiệm

26

Phạm Thị Duyến

20/04/1980

Hùng An, Kim Động, Hưng Yên

Kế toán viên

27

Lê Thị Quyên

08/04/1993

Thụy Quỳnh, Thái Thụy, Thái Bình

Kế toán viên

28

Trần Thị Thu Quyên

26/10/1982

Vĩnh Tuy, Bình Giang, Hải Dương

Kế toán viên

29

Nguyễn Quốc Tĩnh

08/02/1978

Nhân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Nghiên cứu viên nghiên cứu quản lý nghề cá biển

30

Nguyễn Đình Phùng

18/10/1984

Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên

Nghiên cứu viên nghiên cứu quản lý nghề cá biển

31

Nguyễn Thị Thu

15/08/1995

Bắc Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

Nghiên cứu viên nghiên cứu quản lý nghề cá biển

32

Nguyễn Trí Ái

07/08/1992

An Mỹ, Tuy An, Phú Yên

Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch

33

Nguyễn Thị Tuyết Mai

22/01/1988

Long Biên, Hà Nội

Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch

34

Đặng Văn An

27/01/1985

Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định

Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch

35

Nguyễn Văn Thành

06/04/1986

Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Định

Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch

36

Phan Thị Hương

22/02/1983

Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định

Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch

37

Nguyễn Thanh Bình

11/10/1995

Minh Tân, Kiến Thụy, Hải Phòng

Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch

38

Trần Thị Hường

15/08/1996

Chân Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch

39

Lê Anh Tùng

17/06/1991

Hoằng Đức, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch

40

Nguyễn Đắc Thắng

10/04/1987

Bàng La, Đồ Sơn, Hải Phòng

Nghiên cứu viên nghiên cứu môi trường biển

41

Nguyễn Thị Ánh

19/09/1989

Tân Việt, Thanh Hà, Hải Dương

Nghiên cứu viên nghiên cứu môi trường biển

42

Lưu Ngọc Thiện

01/02/1991

Đông Cơ, Tiền Hải, Thái Bình

Nghiên cứu viên nghiên cứu môi trường biển

43

Nguyễn Thị Kim Dung

13/11/1992

Hưng Nhân, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sinh học biển

44

Phạm Thị Mát

10/08/1992

An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình

Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sinh học biển

45

Nguyễn Thị Duyệt

26/08/1992

Trực Khang, Trực Ninh, Nam Định

Nghiên cứu viên nghiên cứu công nghệ sinh học biển

Các ứng viên có tên trên sẽ tiếp tục dự tham dự vòng phỏng vấn vào ngày 15-16/8/2019 tổ chức tại trụ sở chính của Viện nghiên cứu Hải sản.

Yêu cầu các ứng viên đúng 8h00 ngày 15/8/2016 có mặt tại  tầng 5 Nhà E, trụ sở chính Viện nghiên cứu hải sản để tham gia vỏng vấn. 

Tài liệu ôn tập, Lịch xét tuyển và hướng dẫn ôn tập sẽ  tiếp tục được đăng trên website: www.rimf.org.vn và niêm yết tại trụ sở chính Viện nghiên cứu Hải sản để các ứng viên biết và chủ động trong việc ôn tập.