Phó Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Gia Khánh trao quyết định kiện toàn thành viên Mạng lưới.

Theo báo cáo tại Hội thảo, năm 2019 và 06 tháng đầu năm 2020, các thành viên Mạng lưới khoa học và công nghệ luôn tích cực, chủ động trong hoạt động thông tin, cập nhật cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu KH&CN, chia sẻ các ấn phẩm của đơn vị chủ quản, tham gia các hội thảo, khóa tập huấn do các đơn vị thuộc Bộ KH&CN hay các thành viên Mạng lưới tổ chức. Những hoạt động này là cơ hội để giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên Mạng lưới.

Cùng với đó, hoạt động quản trị, cập nhật cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu KH&CN được thực hiện thường xuyên với 1.268 biểu ghi, trong đó tiêu biểu là: Thư viện Đại học hàng Hải Việt Nam 570 biểu ghi, Trung tâm Thông tin Thư viện Đại học Hải Phòng 411 biểu ghi, Viện Tài nguyên và môi trường biển 138 biểu ghi…

Quang cảnh hội thảo.

06 tháng cuối năm 2020, Mạng lưới dự kiến tổ chức 02 hội thảo liên quan đến việc chia sẻ và khai thác thông tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hướng dẫn tăng hiệu quả tương tác với người sử dụng thông tin thông qua việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm trên mạng internet… Bên cạnh đó, Mạng lưới sẽ tăng cường quản trị, cập nhật tin tức hoạt động của các thành viên và thông tin về kết quả nghiên cứu các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN trên Cổng thông tin Mạng lưới; tích cực quảng bá về mạng lưới và tăng cường chia sẻ thông tin giữa các thành viên; tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do Bộ KH&CN, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức…

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mạng lưới như: Chuẩn hóa quy trình cập nhật cơ sở dữ liệu; tối ưu hóa công cụ tìm kiếm dữ liệu; xây dựng sản phẩm dịch vụ cho các thành viên Mạng lưới; công cụ đánh giá tính hiệu quả (số lượng truy cập, phản ánh…); vấn đề bản quyền kết quả nghiên cứu; hoạt động của Mạng lưới khi Luật Thư viện có hiệu lực…

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Giám đốc Sở KH&CN Đỗ Gia Khánh đánh giá cao vai trò điều phối của đơn vị đầu mối của Mạng lưới, đồng thời mong muốn các thành viên tiếp tục nghiên cứu, đa dạng các hình thức thông tin nhằm đáp ứng đông đảo đối tượng người dùng, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác. Mạng lưới cũng cần bám sát định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới và Nghị quyết 45-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó hướng đến mục tiêu đưa Hải Phòng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ biển của cả nước./.

Nguyễn Hoa Phong

(Trung tâm Thông tin, Thống kê và KHCN Hải Phòng)