Th.S Bùi Trọng Tâm báo cáo tại Hội nghị

Với quy trình công nghệ sản xuất bột nêm dinh dưỡng từ moi quy mô 1000kg nguyên liệu/mẻ. Ban chủ nhiệm Dự án đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu để hoàn thiện quy trình với 02 công đoạn bằng phương pháp bổ sung enzyme kết hợp với công nghệ khử mùi dịch đạm thủy phân, phối trộn để có được bột nêm dinh dưỡng từ moi là hoàn toàn hợp lý, đảm bảo độ tin cậy. Quy trình công nghệ sản xuất bột nêm dinh dưỡng từ moi quy mô 1000 kg nguyên mẻ. Quy mô trên là quy mô sản xuất được hướng dẫn từng bước cụ thể, chi tiết dễ dàng thực hiện. Việc áp dụng quy trình vào sản xuất và nhân rộng quy mô là rất khả thi.

Với quy trình công nghệ sản xuất bột nêm dinh dưỡng từ cá nục quy mô 1000 kg nguyên liệu/mẻ. Đây là quy trình ổn định và dễ áp dụng trong sản xuất. Quy trình đã tạo ra sản phẩm gia tăng có giá trị cao phục vụ tiêu dùng trong nước và khả năng xuất khẩu theo tính toán  của dự án, quy mô 1000 kg/mẻ đã có hiệu quả kinh tế. Nếu thực hiện ở quy mô lớn hơn sẽ giảm giá thành sản phẩm. Dự án đã áp dụng công nghệ sinh học (Enzym) trong quá trình sản xuất để tạo ra được sản phẩm có giá trị gia tăng là tính mới so với công nghệ truyền thống. Quy trình được mô tả chi tiết có khả năng áp dụng và mở rộng sản xuất.

Hội đồng đánh giá cao hiệu quả của 02 quy trình công nghệ này. Cả hai quy trình đều có tính tính khả thi cao phù hợp với điều kiện thực tế và tính khả thi khi áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu quy trình với kết quả 5/5 phiếu Đạt.

Vũ Thị Thu Hằng