Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có các thành viên chuyên gia lĩnh vực khai thác hải sản thuộc Viện nghiên cứu Hải sản, Chi cục thủy sản Hải Phòng, Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Thủy sản Hải Phòng, Chi Cục Kiểm ngư vùng I, cùng các cán bộ nghiên cứu thuộc Phòng Nghiên cứu công nghệ Khai thác. TS. Nguyễn Phi Toàn – Phó Viện trưởng, chủ trì Hội nghị .

  Dự án “TCNV - Bộ tiêu chuẩn lồng bẫy khai thác hải sản” đã căn cứ vào các kết quả nghiên cứu trước đây về nghề lồng bẫy; Kết quả điều tra bổ sung hiện trạng, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để tính toán, lựa chọn chủng loại lồng để xây dựng tiêu chuẩn. Dự án đã đề xuất và xây dựng bốn mẫu lồng bẫy: Lồng bẫy mực nang, mực lá; Lồng bẫy ốc hương; Lồng bẫy ghẹ; Lồng bẫy cá rạn với các thông số kích thước, bản vẽ kỹ thuật cụ thể của từng loại lồng bẫy.

  Tiêu chuẩn có tính khả thi cao, phục vụ cho công tác quản lý nghề cũng như quá trình sản xuất, có thể ban hành và áp dụng vào thực tiễn. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần rà soát lại các phương pháp tính toán lựa chọn lưới ngư cụ (kích thước mắt lưới, khung lồng..); các bảng vẽ ngư cụ, các chú thích cho phù hợp; các thuật ngữ sử dụng, các lỗi chính tả, đơn vị tính, cách trích dẫn tài liệu và phân tích rõ lí do lựa chọn các mẫu ngư cụ để xây dựng tiêu chuẩn;

Kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng đề nghị Ban chủ nhiệm dự án hoàn thiện hồ sơ theo góp ý của của các chuyên gia trước khi nộp nghiêm thu cấp Quản lý. Hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án với kết quả 07/07 phiếu đạt.

                Lồng bẫy mực nang, mực lá                    Lồng bẫy ốc hương
                         Lồng bẫy ghẹ                         Lồng bẫy cá rạn

Vũ Thị Thu Hằng.