Hội đồng khoa học và công nghệ tư vấn nghiệm thu đề tài gồm 9 thành viên là các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực thủy sản của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 2, Trung tâm Quốc gia giống Hải sản Nam Bộ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện phía cơ quan chủ trì có ThS. Nguyễn Xuân Thi – Phân viện trưởng Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam tham dự. ThS. Đặng Sơn Hải – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu làm Chủ tịch Hội đồng và PGS, TS. Nguyễn Tường Anh – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh làm Phó chủ tịch Hội đồng.

 

Hình ảnh: Hội đồng khoa học và công nghệ làm việc

Chủ nhiệm đề tài Cao Văn Hùng trình bày tóm tắt các kết quả đạt được của đề tài:

- Đề tài đã nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của cá Mao ếch.

  • Nuôi vỗ thành thục trong điều kiện nuôi nhốt.
  • Kích thích sinh sản nhân tạo thành công.
  • Xác định được các thông số kỹ thuật về sinh sản nhân tạo như: tỷ lệ thành thục, sức sinh sản, thời gian hiệu ứng kích dục tố, tỷ lệ rụng trứng, tỷ lệ thụ tinh, tỷ lệ nở, tỷ lệ sống của cá giống.
  • Xác định được một số bệnh thường ương trong thuần dưỡng và ương nuôi cá, đề xuất biện pháp phòng trị bệnh cho cá Mao ếch.
  • Dự thảo quy trình sản xuất giống cá Mao ếch.

Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá cao kết quả đạt được của đè tài. Cá mao ếch là đối tượng nghiên cứu mới đối với Việt Nam và trên thế giới nhưng trong thời gian ngắn với nguồn kinh phí có hạn mà đề tài đã cho sinh sản thành công đối tượng này là kết quả đáng ghi nhận. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài và đánh giá xếp loại “Khá”.


Phương Thảo