Tham dự buổi làm việc về phía Viện nghiên cứu Hải sản có Lãnh đạo Viện, Trưởng các đơn vị; Về phía Đại sứ quán In-đô-nê-xi-a tại Việt Nam có Ngài đại sứ Ibnu Hadi; Ông Suriana Sastradiredja, Tham tán Công sứ phụ trách kinh tế; Bà Linda Widiyanti, Bí thư thứ 3 phụ trách văn hóa, giáo dục, du lịch và Bà Đỗ Huyền Trang, cán bộ phụ trách giáo dục, văn hóa và đầu tư. 

   Tại buổi làm việc, Phó viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa đã giới thiệu tóm tắt về những hoạt động và thành tựu chủ yếu trong các lĩnh vực nghiên cứu của Viện đồng thời đề xuất một số định hướng hợp tác trong tương lai. Hai bên thảo luận về các vấn đề mà Việt Nam và In-đô-nê-xi-a cùng quan tâm. Hai bên nhất trí rằng tiềm năng hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Hải sản và các cơ quan nghiên cứu của In-đô-nê-xi-a trong lĩnh vực nghề cá biển là rất lớn. Trong đó, một số vấn đề nghiên cứu cần hợp tác như: điều tra đánh giá nguồn lợi của các loài hải sản di cư xa; quản lý nguồn lợi và nghề cá biển; phát triển các công nghệ khai thác hải sản. Hai bên nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác giữa Viện nghiên cứu Hải sản và các cơ quan nghiên cứu về nghề cá biển của In-đô-nê-xi-a. 

Một số hình ảnh trong buổi làm việc:

 

Đoàn Thu Hà - Vũ Thị Thu Hằng