Ngay sau buổi Lễ kết nghĩa, toàn thể viên chức của Phân viện đã tiến hành đi thăm hỏi các cán bộ, chiến sỹ của Đội 3 Tàu kiểm ngư; tham gia giao lưu thể thao (đá bóng), hội diễn văn nghệ chào mừng 72 năm (22/12/1944-22/12/2016) ngày thành lập Quân Đội Nhân dân Việt Nam và 27 năm ngày hội Quốc Phòng Toàn Dân (22/12/1989 - 22/12/2016). Chương trình Lễ kết nghĩa, giao lưu thể thao, văn nghệ đã được chuẩn bịchu đáo và tổ chức thành công.Đây là kết quả bước đầu tốt đẹp, tạo tiền đề cho các hoạt động chung của hai đơn vị trong thời gian tới.

Một số hình ảnh hoạt động trong chương trình ký kết:

         Chương trình Lễ kết nghĩa, giao lưu thể thao và văn nghệ, đã tạo được niềm tin, sự gắn kết tình cảm của các cán bộ chiến sỹ, tình quân dân. Hai bên rất hài lòng với kết quả đạt được và hứa sẽ tạo mọi điều kiện để duy trì và gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa hai đơn vị.

Đinh Xuân Hùng