Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát

trao Quyết định bổ nhiểm cho 02 đồng chí

Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Khắc Bát, đã công bố và trao Quyết định số 156/QĐ-VHS ngày 05/3/2021 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Phó Trưởng phòng phòng nghiên cứu công nghệ sau thu hoạch cho bà Phạm Thị Điềm và trao Quyết định số 125/QĐ-VHS ngày 02/03/2021 về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức danh Kế toán trưởng Viện nghiên cứu Hải sản, Quyết định số 126/QĐ-VHS ngày 02/3/2021 về việc bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính cho ông Nguyễn Công Tân. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 01/3/2021.

Bà Phạm Thị Điềm phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Phạm Thị Điềm đã gửi lời cảm ơn Ban Lãnh đạo Viện đã tin tưởng và giao phó trọng trách. Bản thân đồng chí nhận thức sâu sắc đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao. Trong cương vị sắp tới, đồng chí hữa sẽ nỗ lực hết mình cùng Lãnh đạo phòng và anh chị em trong đơn vị giúp phòng ngày càng phát triển vững mạnh.

Công đoàn phòng Nghiên cứu Công nghệ Sau thu hoạch

tặng hoa chúc mừng

Vũ Thị Thu Hằng