Tham dự buổi bảo vệ luận án có Ban lãnh đạo Viện, Hội đồng đánh giá luận án, người hướng dẫn khoa học, trưởng, phó các đơn vị thuộc Viện, các cán bộ của Viện nghiên cứu Hải sản; Về phía Đại biểu có sự tham dự của đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chuyên gia, nhà khoa học.

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích, kết quả đạt được của NCS. Nguyễn Viết Nghĩa trong suốt quá trình nghiên cứu, học tập. Các thành viên Hội đồng đánh giá cao những kết quả nghiên cứu học tập và những nỗ lực của NCS trong thời gian qua.

NCS Nguyễn Viết Nghĩa trình bày tóm tắt Luận án.

Tại buổi bảo vệ Luận án, NCS Nguyễn Viết Nghĩa đã trình bày một cách hệ thống, logic và khoa học những kết quả nghiên cứu của mình. Theo đánh giá của Hội đồng, luận án là một công trình khoa học được thực hiện một cách nghiêm túc, có nhiều đóng góp mới có giá trị khoa học và thực tiễn. Các kết quả nghiên cứu của luận án được đúc kết từ nguồn số liệu của các đề tài, dự án do chính NCS chủ trì hoặc tham gia thực hiện. Các kết quả nghiên cứu của luận án đã được công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước, với 14 bài báo có liên quan đến luận án (13 bài trong nước và 1 bài quốc tế).

Nhận xét, đánh giá của các thành viên Hội đồng

GS.TS. Đỗ Công Thung, người hướng dẫn khoa học đã có nhận xét, đánh giá về quá trình học tập của NCS. GS.TS. Đỗ Công Thung đánh giá cao năng lực nghiên cứu của NCS và khẳng định kết quả nghiên cứu được trình bày hôm nay là những cố gắng, nỗ lực của NCS trong suốt quá trình thực hiện đề tài luận án.

Sau phần trình bày, nhận xét đánh giá của các thành viên Hội đồng và phần trả lời câu hỏi, Hội đồng chấm luận án đã họp kín để tiến hành đánh giá luận án.  Hội đồng đã thông qua nghị quyết đánh giá luận án với 7/7 phiếu nhất trí tán thành (trong đó 4/7 phiếu đánh giá xuất sắc). PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn, Chủ tịch Hội đồng đã thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS. Nguyễn Viết Nghĩa bảo vệ thành công luận án, chúc mừng tập thể giáo viên hướng dẫn và Viện nghiên cứu Hải sản đã có thêm một tân Tiến sĩ.

Thành viên Hội đồng và lãnh đạo Viện nghiên cứu Hải sản  

chúc mừng NCS Nguyễn Viết Nghĩa

Đại diện cho Viện nghiên cứu Hải sản, Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát đã gửi lời chúc mừng đến nghiên cứu sinh, tập thể người hướng dẫn khoa học. TS. Nguyễn Khắc Bát cũng gửi lời cảm ơn đến Hội đồng, các nhà khoa học, các đại biểu tham dự buổi bảo vệ luận án.

Đồng nghiệp chúc mừng NCS Nguyễn Viết Nghĩa

Gia đình chúc mừng NCS Nguyễn Viết Nghĩa.

Trong niềm vui và xúc động, NCS Nguyễn Viết Nghĩa đã gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên của Hội đồng đã có nhận xét, góp ý hết sức sâu sắc để NCS có thể tiếp tục hoàn thiện luận án của mình. NCS gửi lời tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể giáo viên hướng dẫn, lãnh đạo Viện nghiên cứu Hải sản, đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên và cổ vũ lớn lao để NCS có thể bảo vệ thành công luận án.

Vũ Thị Thu Hằng