Toàn cảnh buổi họp giao ban tháng 6/2017

      Tại buổi họp, ông Nguyễn Duy Thành, Q.Trưởng phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Đào tạo đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN chung của Viện và kế hoạch chủ yếu trong  Quý III/2017: Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học gắn với doanh nghiệp; Tiếp tục nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học thông qua mở mới nhiệm vụ; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động KHCN; Lên kế hoạch xuất bản chuyên đề Nghiên cứu nghề cá biể trên Tạp chí Nông nghiệp; Kiện toàn Ban Hợp tác quốc tế va thực hiện các giải pháp đã đề ra, chốt phương án tổ chức Hội thảo Quốc tế…

Buổi họp cũng được nghe Bà Phạm Thị Duyên Hương, Phó Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính đã báo cáo kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong Quý III/2017 như: Hoàn thiện thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn thông qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công tác cho các viên chức KHCN; Chuẩn bị công tác Sơ kết 6 tháng đầu năm; Chuẩn bị công tác bổ nhiệm lại đối với Phó Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát..

Ông Nguyễn Công Tân, Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính báo cáo kế hoạch triển khai nhiệm vụ tài chính kế toán như: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho toàn Viện; Thực hiện công tác kế toán tài chính phục vụ đề tài dự án và các hoạt động khác của Viện theo chức năng và nhiệm vụ của phòng; Giao kinh phí thực hiện đề tài dự án cho Phân Viện khi có Quyết định của Viện .. Bên cạnh đó, buổi họp cũng được nghe Trưởng các đơn vị báo cáo tóm tắt tình hình công tác của đơn vị mình. Các đồng chí Lãnh đạo Viện, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo và các đồng chí cán bộ chủ chốt đã góp ý, bổ sung và đề xuất một số ý kiến.

Kết thúc buổi họp, TS. Nguyễn Quang Hùng tóm tắt kết luận của buổi họp, hoàn thiện góp ý bổ sung, phổ biến và chỉ đạo điều hành các công việc chung của Viện, phân công nhiệm vụ cụ thể và thông báo tới các cán bộ viên chức và lao động chịu trách nhiệm thừa hành: Phòng KH, HTQT&ĐT tập trung xây dựng Dự án phục hồi nguồn lợi biển miền Trung theo sự chỉ đạo của đ/c Nguyên; tiến hành kiểm tra, giám sát các đề tài dự án của đợt I năm 2017 trong tháng 7/2017; Lập kế hoạch tổ chức Hội thảo quốc tế trong năm 2017; đ/c Bát chịu trách nhiệm quản lý đào tạo sau đại học, đ/c Khương phụ trách toàn bộ kế hoạch, chiến lược đào tạo sau đại học; Phòng KH, KHQT & ĐT tổ chức triển khai, thực hiện... Phòng Tổ chức, Hành chính Rà soát, xây dựng bộ quy trình thủ tục hành chính theo cơ chế mới; Phối hợp với Phòng KH, HTQT & ĐT và Phân Viện chuẩn bị tốt công tác sơ kết 6 tháng đầu năm tại Phân Viện; Chuẩn bị công tác bổ nhiệm lại đối với Phó Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát…; Phòng Kế hoạch, Tài chính kiểm soát chặt chẽ kỹ khâu thanh toán trước khi ra kho Bạc để tránh sai sót; Chú ý tới tiến độ giải ngân các đề tài, dự án bằng cách xây dựng kế hoạch giải ngân và yêu cầu các chủ nhiệm ĐT, DA thực hiện theo đúng tiến độ đã đề ra; Phối hợp với các phòng nghiệp vụ xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo cơ chế mới…. Đồng chí Viện Trưởng cũng đánh giá cao công tác tham mưu của 03 phòng nghiệp vụ.

Cũng tại buổi họp, Viện trưởng Nguyễn Quang Hùng đã tặng hoa chúc mừng cho 02 tác giả đã đạt giải trong Hội thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật của Thành phố Hải phòng được tổ chức vào 09/6/2017 tại Nhà hát Lớn Thành phố: tác giả Lại Duy Phương, Q.Giám đốc Trung tâm Tư vấn, sản xuất, dịch vụ và chuyển giao công nghệ đạt Giái Nhì với ứng dụng KHCN “Phát triển công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm loài bào ngư chín lỗ tại Bạch Long Vỹ” và tác giả Bùi Thị Thu Hiền, Q.Trưởng phòng Công nghệ Sau thu hoạch đạt Giải Ba với ứng dụng KHCN “Cải tiến công nghệ sản xuất nước mắm truyền thống đạt chất lượng cao”. Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sáng tạo kỹ thuật và ứng dụng khoa học công nghệ trong mọi tầng lớp nhân dân thành phố. Đồng thời tôn vinh sự đóng góp nổi bật của các tổ chức, cá nhân có những công trình, giải pháp sáng tạo kỹ thuật; ứng dụng khoa học công nghệ góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố và đất nước.

Đây không chỉ là niềm vinh hạnh của riêng 02 tác giả mà còn là niềm tự hào của Viện nghiên cứu Hải sản. Hy vọng các đồng chí sẽ phát huy hơn nữa cùng đội ngũ những nhà khoa học với tinh thần tự lực, tự cường để đưa Viện ngày càng phát triển.

Vũ Thị Thu Hằng