Toàn cảnh buổi Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện Vụ KHCN&HTQT đã trình bày báo cáo Chương trình khung KHCN phục vụ phát triển thủy sản hiệu quả, bền vững cũng như kế hoạch chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành thủy sản giai đoạn 2017-2020. Bên cạnh đó Hội thảo cũng được nghe đại diện các Viện nghiên cứu trình bày báo cáo đề xuất định hướng nghiên cứu trong một số lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản, khai thác, nguồn lợi và bảo quản sau thu hoạch.

Hội thảo nhằm tạo ra các sản phẩm chất lượng, giải pháp kỹ thuật và quản lý tiên tiến thúc đẩy phát triển sản xuất các đối tượng chủ lực và một số loài thủy đặc sản, quý hiếm của ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị; thúc đẩy các hoạt động chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực khai thác, nuôi trồng, bảo quản sản phẩm thủy sản nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch và phát triển bền vững ngành thủy sản.

Vũ Thị Thu Hằng.