Tới dự Hội thảo có đại diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng và các chuyên gia thuộc lĩnh vực khai thác hải sản.

 Toàn cảnh Hội thảo

Dự án thực hiện hướng tới mục tiêu: Tổng quan được cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xác định, phân bổ hạn ngạch sản lượng khai thác hải sản hướng tới phát triển nghề cá biển bền vững và có trách nhiệm ở Việt Nam;  Đánh giá được hiện trạng nghề khai thác cá ngừ đại dương ở vùng biển Việt Nam; Xây dựng được bản thuyết minh dự án và dự toán kinh phí chi tiết thực hiện dự án.

Về nội dung nghiên cứu, dự án tập trung thực hiện 02 nội dung chính gồm: (1) Nghiên cứu, lập dự án “Giao hạn ngạch sản lượng khai thác cá ngừ ở vùng biển Việt Nam”; (2) Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn về nghề khai thác cá ngừ đại dương trên thế giới.

Tại Hội nghị, Ban chủ nhiệm dự án đã nhận được các góp ý, thảo luận của các đại biểu tham dự, qua đó xây dựng được các phương án triển khai dự án đạt kết quả tốt nhất.

 Chủ trì Hội nghị TS. Nguyễn Khắc Bát đánh giá cao phương án triển khai và tính khả thi của dự án. Tuy nhiên, để dự án triển khai tốt hơn ban chủ nhiệm Dự án cần nghiên cứu kỹ Luật Thủy sản; Lên khung đề cương kết quả cuối cùng; Cập nhật số liệu đầu vào; Cập nhật về nguồn lợi; Về phương pháp tính hạn ngạch: cần làm rõ mô hình nào được sử dụng để tính toán, số liệu đầu vào là gì?; Xác định rõ phương pháp giao hạn ngạch theo địa phương? Theo nghề ? hay Theo mùa? và báo cáo kết quả giám sát khai thác; Sở hữu và mua bán hạn ngạch như thế nào?

Vũ Thị Thu Hằng