Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tại Hội thảo

Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ đã báo cáo chi tiết thông tin chung, kế hoạch và giải pháp thực hiện các nội dung của nhiệm vụ. Mục tiêu của nhiệm vụ là Phát triển đội tàu khai thác hải sản ở vùng biển khơi của Nghệ An nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, năng lực khai thác, tiết kiệm chi phí, tăng hiệu quả kinh tế cho đội tàu lưới chụp; bảo vệ tốt môi trường; phát triển bền vững ngành khai thác hải sản của địa phương; kết nối được các doanh nghiệp sản xuất với ngư dân nhằm tận dụng sự hỗ trợ của doanh nghiệp.

Nhiệm vụ được triển khai với 4 nội dung như sau:

  • Nội dung 1: Đánh giá hiện trạng sử dụng nguồn sáng trên tàu lưới chụp khai thác hải sản tỉnh Nghệ An.
  • Nội dung 2: Hoàn thiện công nghệ khai thác kết hợp với hệ thống ánh sáng đèn LED trên tàu lưới chụp khai thác hải sản tỉnh Nghệ An
  • Nội dung 3: Xây dựng mô hình ứng dụng đèn LED trên tàu lưới chụp khai thác hải sản xa bờ tỉnh Nghệ An.
  • Nội dung 4: Đào tạo, tập huấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.

        Hội thảo nhằm giúp Ban Chủ nhiệm xin ý kiến chuyên gia, thảo luận các nội dung nhiệm vụ dự kiến triển khai…

Kết thúc Hội thảo, Phó Viện trưởng Nguyễn Phi Toàn đề nghị Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để triển khai thực hiện các bước tiếp theo một cách tốt nhất.

Vũ Thị Thu Hằng