Toàn cảnh Hội thảo

Mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của ngư dân trong vấn đề chống đánh bắt bất hợp pháp (IUU), đồng thời phổ biến các mô hình khai thác hải sản xa bờ đánh bắt có hiệu quả và tháo gỡ các khó khăn trong vấn đề chuyển đổi nghề của ngư dân trong thời gian tới.

 

Đại diện Phân Viện trình bày báo cáo

Tại Hội thảo, ThS. Nguyễn Như Sơn - Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam đã tham gia trình bày tham luận về 02 vấn đề: Báo cáo các mô hình khai thác hải sản xa bờ hiệu quả và Báo cáo mô hình khai thác hải sản xa bờ bằng nghề lồng bẫy. Ngoài ra, giới thiệu các thành tựu khoa học công nghệ do Viện nghiên cứu Hải sản, Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam đạt được; đồng thời giới thiệu kế hoạch phối hợp, hợp tác nghiên cứu, ứng dụng các kết quả đạt được vào tình hình thực tiễn tại các địa phương phía Nam, trong đó có ngành thuỷ sản thành phố Hồ Chí Minh.

         Kết thúc Hội thảo, Ông Vũ Đình Hiển đánh giá cao tinh thần phối hợp của Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam và hy vọng sẽ hợp tác tốt hơn nữa khi thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong thời gian tới. Đặc biệt, Ông đánh giá cao sự nhiệt tình của ngư dân tham gia hội thảo, nhất là các ý kiến phát biểu, thảo luận và ghi nhận các đề xuất của ngư dân. Hội thảo đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Nguyễn Như Sơn - Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam.