Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội thảo, Ban Chủ nhiệm đề tài  đã trình bày tóm tắt mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, cũng như kết quả thực hiện của nhiệm vụ. Đề tài gồm 04 nội dung như sau:

  1. Một số vấn đề lý thuyết và kinh nghiệm có liên quan
  2. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của hải sâm đen ngoài tự nhiên
  3. Nghiên cứu xây dựng quy trình kỹ thuật sinh sản nhân tạo hải sâm
  4. Nghiên cứu khả năng phát triển của giống hải sâm nhân tạo trong môi trường tự nhiên ven biển Cát Bà

           Đề tài đã xây dựng được quy trình sinh sản nhân tạo Hải sâm đen (Holothuria leucospilota Brandt, 1835) tại vùng ven biển Hải Phòng, dự kiến đạt các chỉ tiêu kỹ thuật sau: tỷ lệ nuôi vỗ thành thục hải sâm bố mẹ đạt 50%, tỷ lệ đẻ 50%, tỷ lệ nở ấu trùng 70%, tỷ lệ sống từ ấu trùng lên hải sâm con non (juvenile) đạt 4%, kỹ thuật ương nuôi hải sâm con non lên kích thước giống (20 mm). Đánh giá khả năng thích ứng và sinh trưởng của giống hải sâm nhân tạo (2 cm) đến giai đoạn cá thể có kích thước khoảng 10 cm trong điều kiện môi trường ven biển Hải Phòng.

 

Hải sâm con non 1mm

Hải sâm con giống 20 mm

            Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm KHCN về số lượng gồm 02 bộ số liệu gốc, 01 mẫu vật, 01 quy trình, 01 báo cáo tổng kết, 08 báo cáo chuyên đề với chất lượng tốt, hoàn thành nội dung và quy mô nghiên cứu theo thuyết minh và Hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, để có kết quả cao nhất khi nghiệm thu cấp Thành phố, Chủ nhiệm đề tài cần chỉnh sửa, bổ sung báo cáo theo góp ý của các thành viên Hội đồng như: Sử dụng thuật ngữ thống nhất các thuật ngữ khoa học, nêu rõ phương pháp kỹ thuật cho từng nội dung; bổ sung danh mục cán bộ tham gia đề tài; bổ sung thông tin phần tổng quan

           Hội đồng đánh giá cao những kết quả đạt được của đề tài. Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá đề tài hoàn thành tốt các nội dung khoa học, đáp ứng yêu cầu các mục tiêu đề ra. Kết quả thực nghiệm sinh sản nhân tạo hải sâm đen có khả năng ứng dụng và nhân rộng mô hình trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh lân cận là khá cao. Hội đồng nhất trí cho đề tài tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện quy trình bằng dự án sản xuất thử nghiệm có sự tham gia của doanh nghiệp và người dân.

Vũ Thị Thu Hằng.