Hội thảo khoa học đã nghe các báo cáo viên trình bày báo cáo tóm tắt:

- Chủ nhiệm đề tài giới thiệu tóm tắt về quá trình triển khai thực hiện đề tài.

- ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo trình bày  báo cáo “Quy trình thuần dưỡng và nuôi vỗ thành thục cá Mao ếch trong bể tại Bà Rịa - Vũng Tàu”.

- ThS. Nguyễn Xuân Toản trình bày báo cáo “Kỹ thuật kích thích sinh sản nhân tạo và quá trình phát triển phôi cá Mao ếch”.

- KS. Nguyễn Thị Kim Vân trình bày báo cáo “Quy trình kỹ thuật ương  nuôi ấu trùng, cá hương và cá giống cá Mao ếch”.

- ThS. Cao Văn Hùng trình bày báo cáo “Dự thảo quy trình sinh sản nhân tạo cá Mao ếch tại Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Nhìn chung, các đại biểu và khách mời đánh giá đề tài đã thực hiện bài bản, khoa học các nội dung nghiên cứu: từ tiến hành điều tra phân bố cá mao ếch, đặc điểm sinh học cá mao ếch cho đến xây dựng quy trình thuần dưỡng, kỹ thuật sinh sản nhân tạo và quy trình ương nuôi. Do thực hiện tốt các nội dung nghiên cứu nên đề tài đã đạt các kết quả về thuần dưỡng cá bố mẹ, cho đẻ thành công, ương nuôi được ấu trùng cá mao ếch lên cá hương và từ cá hương lên giai đoạn cá giống. Đề tài đạt được mục tiêu xây dựng quy trình sản xuất giống cá mao ếch tại Bà Rịa – Vũng Tàu và sản phẩm của đề tài là tạo được con giống cá mao ếch.

Tuy nhiên, báo cáo quy trình của đề tài cần tiếp thu các ý kiến góp ý của chuyên gia, đại biểu và khách mời cho việc hoàn thiện Quy trình sinh sản nhân tạo cá Mao ếch tại Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:

  • Quy trình cần ngắn gọn rõ ràng, thống nhất các đơn vị.
  • Cần đánh giá tới hiệu quả kinh tế và hạch toán hiệu quả nuôi đối tượng này.
  • Cần bổ sung thêm các hình ảnh vào trong báo cáo.
  • Trong báo cáo cần trình bày rõ các thí nghiệm đã thay đổi so với thuyết minh đề tài ban đầu.
  • Quy trình sinh sản nhân tạo cá mao ếch cần bổ sung kỹ thuật quản lý môi trường, kỹ thuật phòng trị bệnh, kỹ thuật vận chuyển giống.
  • Cần giải thích các yếu tố liên quan đền điều kiện tự nhiên với thực tế thí nghiệm của đề tài.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh của đề tài

Ông Bùi Quang Mạnh – Chủ trì Hội thảo phát biểu khai mạc Ông Cao Văn Hùng - Chủ nhiệm đề tài giới thiệu tóm tắt quá trình triển khai và thực hiện đề tài Các đại biểu phát biểu thảo luận và đóng góp ý kiến cho các báo cáo