Ảnh Hội thảo

        Nội dung Hội thảo tập trung vào các vấn đề chủ yếu sau: (i) CITES, Việt Nam và đối tượng nghiên cứu: Cá ngựa – Cơ sở khoa học; (ii) Rà soát kế hoạch hành động quản lý khai thác cá ngựa Việt Nam theo hướng bền vững; (iii) Nghiên cứu về thực trạng buôn bán cá Ngựa: Phương pháp-Kết quả chủ yếu; (iv) Thảo luận về các kết quả nghiên cứu và định hướng tương lai; (v) Rà soát các đề xuất của CITES đối với loài Hippocampus kuda – kế hoạch cho tương lai

       Tại Hội thảo, TS. Sarah J. Foster đã trình bày nội dung nghiên cứu, các kết quả đạt được của dự án Cá ngựa. Đại diện cơ quan quản lý, TS. Nguyễn Thị Phương Dung, Vụ Bảo tồn và Phát triển Nguồn lợi thủy sản cũng đã đưa ra các câu hỏi đối với TS. Sarah và TS. Đỗ Hữu Hoàng, Viện Hải dương học Nha Trang và TS. Vương Tiến Mạnh, Cơ quan Quản lý CITES về việc tư vấn các biện pháp quản lý bền vững nguồn lợi Cá Ngựa. Các cán bộ của Viện cũng đã trao đổi với TS. Sarah các kiến thức và kinh nghiệm của mình về cá ngựa, thực trạng và các giải pháp bảo tồn.

        Đây thực sự là cơ hội hữu ích để các cán bộ quản lý, cán bộ khoa học giao lưu và trao đổi kinh nghiệm với chuyên gia khoa học nước ngoài, mở rộng tầm nhìn, vốn kiến thức để bảo tồn loài hải sản đặc biệt quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng này.

Đoàn Thu Hà.