Tham dự hội thảo có Trưởng, Phó và chuyên gia, chuyên viên các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Phòng nghiệp vụ Tổng hợp, Chi Cục Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Quản lý chất lượng…), Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Phòng Quản lý  Khoa học, Phòng Công nghệ, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KHKT…); tham dự hội thảo còn có CN. Nguyễn Công Tân - Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính (Viện Nghiên cứu Hải sản), ThS. Nguyễn Xuân Thi - Phân Viện trưởng, ThS. Bùi Quang Mạnh - Phó Phân Viện trưởng và toàn thể cán bộ, viên chức & lao động của Phân viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam.

TS. Nguyễn Quang Hùng phát biểu chào mừng ThS. Nguyễn Xuân Thi trình bày Chương trình khung

         Tại hội thảo, ThS. Nguyễn Xuân Thi – Phân viện trưởng Phân viện NCHS phía Nam trình bày “Chương trình khung nghiên cứu và Phát triển KHCN Thủy sản tình Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 2017 -2021, định hướng đến năm 2025”. Nội dung chương trình hợp tác là đề xuất, đặt hàng và triển khai các nhiệm vụ KHCN các cấp của ngành thủy sản và nghề cá biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc các lĩnh vực: Nguồn lợi, bảo tồn và dự báo ngư trường; Khai thác, cơ khí tàu thuyền; Công nghệ sau thu hoạch (bảo quản, chế biến thủy sản); nuôi biển, môi trường biển; Quản lý nghề cá biển.

         Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu về chương trình khung  nghiên cứu, đồng thời lưu ý các vấn đề cấp thiết cần nghiên cứu của ngành thủy sản của tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu trong giai đoạn 2017 – 2025. ThS. Trần Văn Cường, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phát biểu bổ sung các nội dung trọng điểm cần nghiên cứu trong thời gian tới;  ThS. Đặng Sơn Hải, Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ nhất trí cao với các chương trình nghiên cứu thủy sản trong thời gian tới và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhiệm vụ KHCN của Chương trình khung được thực hiện nhanh, có hiệu quả, gắn với thực tiễn.

ThS. Trần Văn Cường phát biểu                                                 ThS. Đặng Sơn Hải phát biểu

          TS. Nguyễn Quang Hùng kết luận: Những góp ý của các nhà quản lý, các chuyên gia và các đại biểu là rất cần thiết, giúp cho Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam hoàn thiện “Chương trình khung nghiên cứu và phát triển KHCN thủy sản của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu" trong thời gian tới.

TS. Nguyễn Quang Hùng kết luận Các đại biểu tham dự hội thảo

          Kết thúc hội thảo, đại diện ba bên (Viện Nghiên cứu Hải sản, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ký “Biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác phát triển Khoa học và Công nghệ”  với mục tiêu nhằm tăng cường sự gắn kết, phối hợp giữa cơ quan nghiên cứu trung ương và cơ quan quản lý ở địa phương; thúc đẩy ứng dụng các tiến bộ KH&CN và phát huy tiềm năng, lợi thế về nghiên cứu và chuyển giao KHCN tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

 

                                                                                             Nguyễn Thị Kim Vân.