Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày tóm tắt thông tin chung về dự án, mục tiêu, các nội dung nghiên cứu. Mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ là đánh giá thực trạng về tàu thuyền. Nhiệm vụ  bao gồm 6 nội dung:

  1. Đánh giá hiện trạng nghề lưới rê tầng đáy tại Quảng Nam
  2. Nghiên cứu ứng dụng, cái tiến máy thu lưới thủy lực cho tàu làm nghề lưới rê tầng đáy tại Quảng Nam
  3. Nghiên cứu thử nghiệm máy thu lưới thủy lực trên tàu lưới rê tầng đáy tại Quảng Nam
  4. Đề xuất giải pháp nhân rộng mô hình máy thu lưới thủy lực trên tàu lưới rê tầng đáy tại Quảng Nam

Hội thảo diễn ra sôi nổi, các ý kiến góp ý của các nhà khoa học đã giúp cho dự án có phương án tối ưu nhất để thực hiện các mục tiêu đề ra. Kết quả của dự án sẽ góp phần quan trọng trong việc cơ giới hóa, hiện đại hóa đội tàu lưới rê tầng đáy tại Quang Nam nằm nâng cao năng suất khai thác, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thời gian thu lưới, giảm số lượng và sức lao động cho ngư dân, an toàn khi hoạt động khai thác trên biển.

Vũ Thị Thu Hằng.