Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp &PTNT Lê Quốc Doanh phát biểu tại Hội nghị

Giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, qua đó đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, tỉ lệ các xã đạt tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới đã tăng rõ rệt so với các giai đoạn trước, đến năm 2020, tỉ lệ che phủ rừng đạt trên 40%, các công tác bảo vệ môi trường đã được triển khai lồng ghép trong các hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất các lĩnh vực nông nghiệp từ lâm nghiệp cho đến chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

Công tác quản lý và bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn các xã được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Hoạt động thu gom rác thải và vệ sinh môi trường nông thôn được nhiều địa phương tích cực triển khai. Phát triển nhiều mô hình thu gom, vận chuyển chất thải rắn đến các địa điểm trung chuyển như: các doanh nghiệp, các tổ, hợp tác xã,… góp phần từng bước xã hội hóa hoạt động quản lý chất thải rắn, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom khu vực nông thôn đạt 65%.

Bên cạnh đó,công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật, vận hành hệ thống xử lý chất thải, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiếp tục được chú trọng. Các địa phương đã tổ chức cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề ký cam kết đảm bảo về bảo vệ môi trường theo quy định thông qua các buổi tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 77/97 xã đạt tỷ lệ 79% xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Tại Hội nghị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được về công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn 2016-2020; các cơ quan quản lý, nghiên cứu ngành nông nghiệp và các địa phương cùng trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản lý, BVMT ngành nông nghiệp, nông thôn.

Tham dự Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Nguyên – Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản trình bày báo cáo về Thực trạng ô nhiễm môi trường vùng ven biển Việt Nam và giải pháp khắc phục. Nội dung đề cập đến những vấn đề ô nhiễm và xu hướng gia tăng ô nhiễm môi trường ở các vùng biển kín, biển hở; vùng nuôi hải sản tập trung trên biển; khu vực dịch vụ hậu cần nghề cá -  cảng cá, bến cá, làng nghề chế biến hải sản và những ảnh hưởng của ô nhiễm môi trường đến hệ sinh thái, nguồn lợi ven biển. Báo cáo kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ, ngành liên quan về những giải pháp để thực hiện công tác bảo vệ môi trường biển và vùng nông thôn ven biển giai đoạn 2021 - 2025, cụ thể: 

- Sớm xây dựng đề án bảo vệ môi trường nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2021 - 2025.

- Tăng cường về nguồn lực phục vụ công tác bảo vệ môi trường biển.

- Tăng cường hệ thống quan trắc cảnh bảo môi trường.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0, quan trắc và cảnh bảo môi trường tự động.

- Nghiên cứu sức tải môi trường phục vụ cho phát triển bền vững hoạt động nuôi biển.

- Giám sát môi trường và đa dạng sinh học tại các khu bảo tồn trọng điểm.

- Tăng cường giám sát và xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường khu vực cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão.

- Xây dựng giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả tại các làng nghề chế biến hải sản vùng nông thôn ven biển.

- Điều tra, đánh giá hiện trạng ô nhiễm rác thải nhựa, vi nhựa; tác động qua lại của rác thải nhựa và nghề cá biển.

   

TS. Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản

trình bày báo cáo tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh kết luận và đưa ra một số định hướng để khắc phục và nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp nông thôn trong thời gian tới:

Cùng với việc đẩy mạnh việc tuyên truyền cần rà soát lại văn bản pháp luật, đặc biệt, các luật sửa đổi liên quan phát triển môi trường nông thôn; Triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình đã được phê duyệt;

Quản lý chặt chẽ hơn nữa trong vấn đề sản xuất và sử dụng vật tư nông nghiệp, đặc biệt đối với khâu sử dụng; Tạo nhiều thị trường cho lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ, sản phẩm nông nghiệp sạch và an toàn;

Xây dựng các chương trình, đề tài nghiên cứu khuyến nông, các biện pháp trồng trọt thân thiện, công nghệ bảo vệ môi trường, giải pháp bảo vệ môi trường phù hợp, hiệu quả để phát triển bền vững các ngành nghề lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Việt Nam.

Trần Quang Thư