Thứ trưởng Lê Quốc Doanh chụp ảnh lưu niệm cùng các Viện, Trường thuộc Khối thi đua

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, ông Lê Viết Bình - Phó Chánh Văn phòng Bộ, ông Nguyễn Sông Thao - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đại diện Lãnh đạo của 10 Viện thuộc Khối cùng các chuyên viên theo dõi công tác thi đua khen thưởng các Viện cùng tham dự.

Sau khi được nghe Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2020 và Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 do Khối trưởng trình bày, các đơn vị thảo luận sôi nổi và nhận định những khó khăn lớn nhất của các đơn vị là khó khăn trong thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ, không thu hút được nhân tài do mức lương quá thấp. Đối với các viện có chức năng đào tạo sau đại học đang gặp khó khăn về đầu vào do rào cản tiếng Anh.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh nhấn mạnh các đơn vị cần tích cực khai thác tối đa tiềm lực về cơ sở vật chất và đội ngũ để thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và quan tâm xây dựng cơ chế đưa sản phẩm  khoa học công nghệ vào thực tiễn thông qua hợp tác với các doanh nghiệp nhằm tạo nguồn thu, nâng cao thu nhập cho cán bộ viên chức và thu hút nhân tài. Đồng thời, phải thay đổi cách tiếp cận để tìm kiếm các nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học.

Thứ Trưởng khẳng định sắp tới Bộ sẽ xem xét phê duyệt danh mục đầu tư trung hạn cho khối Viện, Trường. Việc các đơn vị gặp khó khăn trong thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ do vướng mắc về cơ chế chính sách, Bộ rất quan tâm và sẽ cùng các đơn vị tìm cách tháo gỡ. Tuy nhiên, các Viện phải tiên phong đề xuất các giải pháp sáng tạo, vận dụng pháp luật để xây dựng cơ chế liên doanh, liên kết và hợp tác trình Bộ xem xét quyết định.

Cũng tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu rõ, Vụ rất mong muốn các Viện tích cực đề xuất điều chỉnh cơ chế pháp luật để tháo gỡ khó khăn cho các Viện trong quá trình thực hiện tự chủ thông qua việc đóng góp vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về quản lý khoa học công nghệ do Bộ phê duyệt hoặc trình Chính phủ ban hành. Các đơn vị nên xem xét đưa các đề tài dự án vào mô hình quỹ lương của đơn vị để quản lý và điều phối chung trên cơ sở quy chế chi tiêu nội bộ để cải thiện quỹ lương, quỹ việc làm, nâng cao thu nhập của cán bộ viên chức. Bộ sẽ có hướng dẫn thực hiện cụ thể cho các đơn vị.

Bà Thủy cũng nêu rõ, để thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ, các đơn vị cần định giá đầu vào tốt, nên bằng định mức đầu tư, hiện các đơn vị đang định giá thấp hơn mức đầu tư. Các đơn vị nên có bộ phận tư vấn pháp luật để hỗ trợ thực hiện. Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng đề xuất để xây dựng các chương trình KHCN cấp Nhà nước, vì hiện chưa có chương trình cấp nhà nước nào có quyết định phê duyệt. Các Viện phải rà soát lại chiến lược phát triển Viện, có định hướng cụ thể với các mục tiêu và chương trình nhà nước trọng điểm 5 - 10 năm trình Bộ phê duyệt. Bộ sẽ lấy đó làm căn cứ xây dựng chương trình trình Chính Phủ phê duyệt.

Hội nghị cũng ghi nhận nỗ lực của các đơn vị khi triển khai thực hiện công tác thi đua của Khối trong 6 tháng đầu năm 2020 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid - 19 và những kết quả tiêu biểu đạt được trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020 của Khối. Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp sau 1/2 ngày làm việc sôi nổi và hiệu quả.

Phạm Thị Duyên Hương