Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Khắc Bát, Phó Viện trưởng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Viện. Hoạt động nghiên cứu KH&CN trong 6 tháng đầu năm 2017 tiếp tục duy trì xu thế đi lên, phù hợp với tình hình thực tế, bám sát đề án tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Khối lượng công việc còn lại trong 6 tháng cuối năm rất lớn, đòi hỏi toàn thể CB,CC,VC&LĐ Viện phải tập trung giải quyết các nội dung chính như sau:

- Tiếp tục triển khai tốt 45 nhiệm vụ KHCN năm 2017 và đặt mục tiêu nâng cao nhất tính ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các chất lượng các sản phẩm KHCN và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ KHCN, đảm bảo các nhiệm vụ nghiệm thu trong năm 2017 hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

- Tích cực tham gia đề xuất, đấu thầu, tìm kiếm thêm các nhiệm vụ KHCN các cấp từ năm 2018.

- Từng bước tìm giải pháp phù hợp để đưa các hoạt động của Viện theo định hướng cơ chế tự chủ.

- Thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng theo Thông tư 121/2014/TTLT-BTC-BKHC và nghiệm thu cấp quản lý nhiệm vụ đúng tiến độ.

- Chuẩn bị tốt kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh vào quý 3/2017. Rà soát, xây dựng chương trình khung trình độ tiến sĩ phù hợp với quy định mới của Bộ GD&ĐT. Xây dựng kế hoạch củng cố đội ngũ giảng viên cơ hữu, bổ sung các điều kiện theo quy định mới của Bộ GD&ĐT...

- Công tác kế hoạch tài chính - kế toán: Triển khai Thông tư 55, thực hiện chi trả lương theo đúng quy định của nhà nước; Phương án tạo nguồn lương ổn định cần phải thực hiện sớm và thực hiện dựa trên các văn bản luật; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ mới phù hợp với tình hình hiện nay, tập trung rà soát các văn bản pháp lý (nội quy, quy chế, quyết định...)

- Công tác tổ chức: Cải cách thủ tục hành chính nâng cao năng lực hiệu quả trong công tác từng bước chuyển dịch theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP; Hoàn thiện bộ quy trình các thủ tục hành chính về tổ chức, nhân sự, lao động tiền lương, thi đua-khen thưởng; Phối hợp với các đơn vị trực thuộc dự thảo các Quy chế hoạt động, Đề án chuyển đổi KHCN của đơn vị và trình Hội đồng thẩm định phương án tự chủ của Viện thẩm định để có cơ sở ra quyết định giao tự chủ, năm 2017 thực hiện thí điểm đối với Phân viện nghiên cứu Hải sản phía Nam; Nghiên cứu sắp xếp các bộ quy trình thủ tục hành chính theo từng lĩnh vực (Tổ chức hành chính; Khoa học công nghệ; Tài chính – Kế toán) để ban hành và thực hiện; Hoàn thiện thủ tục thành lập Tổ nghiên cứu Rong, tảo biển; Thực hiện công tác thi đua khối 1- khối thi đua các Viện trực thuộc Bộ.

- Công tác cán bộ: Hoàn thành thủ tục bổ nhiệm lại 01 chức danh phó Viện trưởng; 01 chức danh lãnh đạo đơn vị; Hoàn thành công tác kê khai tài sản, đánh giá viên chức và người lao động theo quy định, công tác xét đặc cách thăng hạng chức danh nghề nghiệp không qua thi cho viên chức thuộc Viện NCHS; Thực hiện ký hợp đồng làm việc đối với cán bộ viên chức của Viện.

- Lao động tiền lương: Làm tốt công tác nâng lương thường xuyên và trước thời hạn đợt 2 năm 2017; Theo dõi, quản lý các hợp đồng lao động, giải quyết chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động.

- Công tác hành chính, quản trị: Hoàn thành các công tác tổng kết thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm; Thực hiện tốt công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường, phòng cháy chữa cháy, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác quân sự địa phương; Hưởng ứng tốt các phong trào thi đua của Viện, Bộ và địa phương; giữ gìn đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác bảo vệ cơ quan.

            Hội nghị cũng được nghe TS. Nguyễn Văn Nguyên - Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo tình hình thực hiện 14 chỉ tiêu của Nghị quyết Hội nghị CBVC – VC năm 2017.

Tiếp nối chương trình Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa đã trình bày báo cáo về Giải pháp tăng cường chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ lĩnh vực nghề cá biển ở các tỉnh ven biển phía Nam thuộc các lĩnh vực Quản lý nghề cá, nguồn lợi, bảo tồn & đa dạng sinh học, dự báo ngư trường khai thác, môi trường biển; các công nghệ khai thác, bảo quản sau thu hoạch, nuôi biển. 

            Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu đóng góp ý kiến của ThS. Đặng Sơn Hải - Phó Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các đại biểu đại diện cho Trung tâm khuyến nông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chi cục Thủy sản các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên Giang, Cà Mau và các đại biểu đại diện cho các đơn vị trực thuộc Viện nghiên cứu Hải sản. TS. Nguyễn Khắc Bát tóm tắt kết luận của Hội nghị.

            Hội nghị đã thành công tốt đẹp./.

 

Toàn thể Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

                                                                                                Vũ Thị Thu Hằng.