Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Viện. Sáu tháng đầu năm 2020, Viện nghiên cứu Hải sản thực hiện tổng số 50 nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, bao gồm: 10 nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia (Chương trình KC09: 02; Đề án 47: 02; Công nghệ cao: 01; CNSH nông nghiệp thủy sản: 02; CNSH Bộ Công Thương: 02; Quỹ gen: 01); 11 nhiệm vụ cấp Bộ (KHCN: 02; Dự án SXTN: 02; Môi trường: 02; nhiệm vụ TX: 02; Khuyến nông: 01; Tiềm năng: 01; TCVN: 01); 09 dự án, nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh/thành phố; 01 hợp đồng HTQT; 09 hợp đồng KHCN với các tổ chức, doanh nghiệp; 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Về kế hoạch tài chính, thực hiện chi tiêu kinh phí bộ máy và kinh phí các nhiệm vụ đúng chế độ chính sách của Nhà nước.

Hội nghị đã tập trung thảo luận những ý kiến đóng góp của toàn thể cán bộ, viên chức về công tác chuyên môn, tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, đào tạo sau đại học, hợp tác quốc tế và phương hướng nhiệm vụ của Viện 6 tháng cuối năm 2020

Năm 2020 là năm quyết định hướng đi của năm 2021. Vậy nên việc tìm kiếm nhiệm vụ là rất quan trọng. Khối lượng công việc còn lại trong 6 tháng cuối năm còn rất lớn, đòi hỏi toàn thể Viện phải lên kế hoạch tốt và quyết liệt thực hiện để đảm bảo các tiến độ và mục tiêu kế hoạch đề ra. Một số việc chính cần tập trung giải quyết :

  1. Về công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ

- Hoàn thiện việc rà soát chiến lược phát triển Viện và từng bước kiện toàn quy chế tự chủ theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác cán bộ theo kế hoạch.

- Duy trì thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Ổn định tư tưởng CCVC&LĐ trong thời kỳ chuyển đổi.

- Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực. Đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa 2 khối chuyên môn và nghiệp vụ. Tăng cường khai thác sử dụng năng lực thiết bị khoa học công nghệ.

  1. Về quản trị tài chính, tài sản

          - Thực hiện xây dựng dự toán ngân sách năm 2021. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện đề tài dự án. Cử người tham gia các đoàn kiểm tra của Viện kiểm tra hoạt động của các đề tài dự án.

          - Quyết toán thuế TNCN qúy III, quý IV và cả năm 2020 cho toàn Viện. Tổng hợp quyết toán năm ngân sách đúng tiến độ và hiệu quả.

          - Thực hiện Quản lý tài chính theo Luật Ngân sách, đảm bảo chi ngân sách chủ động tích cực kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư. Hoàn thành công tác chi ngân sách năm 2020 hiệu quả; Thực hiện hoàn thành giải ngân năm đầu giai đoạn thực hiện đầu tư của dự án Đầu tư trang thiết bị nghiên cứu sinh học biển cho Viện nghiên cứu Hải sản; Phục vụ tốt công tác kiểm toán nhà nước cho dự án  I.8; I.9 tại Tổng cục Thủy sản.

  1. Về thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ

- Tiếp tục quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp hoàn thành nội dung nghiên cứu, sản phẩm giao nộp theo đúng tiến độ đăng ký.

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao KH&CN vào sản xuất, xây dựng kế hoạch hợp tác với các địa phương.

- Rà soát, sửa chữa, bổ sung, điều chỉnh và ban hành các quy chế, quy định: Quy định tính điểm công trình khoa học; Quy định danh mục quản lý hồ sơ nhiệm vụ KHCN; Kiện toàn hội đồng Khoa học và Đào tạo; Quy chế quản lý KHCN theo phân cấp ủy quyền.

  1. Xây dựng cơ sở vật chất và tăng cường trang thiết bị

- Theo sát chủ trương của Bộ NN&PTNT để tìm kiếm dự án đầu tư trung hạn, dự án tăng cường trang thiết bị giai đoạn 2020-2021 từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

- Tiếp tục thực hiện các nội dung mua sắm trang thiết bị, hoàn thiện dự án: “Thiết bị công nghệ sinh học”.

- Đảm bảo thực hiện nhiệm vụ: “Nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý Nhà nước”; công trình: “Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc nhà A (3 tầng) và nhà E (5 tầng) thuộc nhiệm vụ: “Tăng cường năng lực, chống xuống cấp” đúng tiến độ và đạt yêu cầu đề ra.

  1. Kế hoạch hợp tác quốc tế

- Tích cực tìm kiếm các nguồn vận động viện trợ từ các nguồn ODA, NGOs và các nguồn khác.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt hợp đồng HTQT: “Nghiên cứu đa dạng sinh học nguồn gen quần thể hải sâm vú ở vùng biển Việt Nam”, thuộc dự án hợp tác quốc tế: “Tăng cường các sản phẩm giống hải sâm vú bằng công nghệ phân tử mới ở Việt Nam”.

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT, Tổng cục Thủy sản để tìm kiếm nguồn hỗ trợ thực hiện dự án Điều tra đa dạng sinh học và nguồn lợi hải sản biển sâu.

- Tích cực tham gia hợp tác, tìm kiếm, đề xuất các nhiệm vụ HTQT khác.

  1. Kế hoạch đào tạo sau đại học

- Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2020 với 01 chỉ tiêu, đảm bảo tuân thủ theo quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT. Dự kiến lễ khai giảng trình độ tiến sĩ sẽ diễn ra trong tháng 11 năm 2020 khi tuyển được NCS.

- Tổ chức tốt hoạt động chấm chuyên đề; bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp.

- Đôn đốc các đơn vị quản lý nghiên cứu và nghiên cứu sinh thực hiện kế hoạch học tập và nghiên cứu theo tiến độ đã đề ra.

  1. Kế hoạch thông tin, xuất bản

- Tiếp tục duy trì, cập nhật và quản lý tin/bài trên website; thúc đẩy đăng tải tóm tắt những bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên đề lên website của Viện; phối hợp tốt với các đơn vị đưa tin/bài hoạt động KH&CN lên cổng thông tin mạng lưới KHCN Hải Phòng.

- Thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công tác xuất bản Ấn phẩm Khoa học Công nghệ Nghề cá biển định kỳ hàng quý. Đôn đốc các đơn vị chuyên môn gửi những kết quả nghiên cứu có chất lượng đăng tải trên Tạp chí NN&PTNT chuyên đề Nguồn lợi biển số tháng 9/2020 và Tạp chí NN&PTNT chuyên đề Nghề cá biển số tháng 11/2020; Xuất bản 02 Atlas/sách chuyên khảo; Ban hành Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử (website) Viện; Từng bước hoàn thiện trang website Viện bằng tiếng Anh.

         Tiếp nối chương trình của Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nguyên  – Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn  đã trình bày báo cáo rà soát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC – VC năm 2020. Đảng uỷ, Lãnh đạo và Công đoàn Viện nghiên cứu Hải sản đã nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm 2020.

          Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát đã trao Quyết định bổ nhiệm và bổ nhiệm lại một số cán bộ lãnh đạo 

          Kết thúc Hội nghị, TS. Nguyễn Khắc Bát tóm tắt kết luận của Hội nghị. Viện trưởng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, các cá nhân, các phòng tham mưu và ghi nhận những thành tích đã đạt được, đồng thời cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể cán bộ Viện và mong mọi người đoàn kết, cùng đồng lòng cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chung ./.

 Vũ Thị Thu Hằng.