Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày tóm tắt mục tiêu,  nội dung, phương pháp nghiên cứu, cũng như kết quả thực hiện năm 2016 của dự án. Mục tiêu chính của dự án là xây dựng được các mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng trong nhà bạt phù hợp với vụ Thu – Đông nhằm khai thác để tận dụng cơ hội thị trường trong nước và thế giới, tăng cao sản lượng và chất lượng tôm thẻ chân trắng tại Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Quảng Ninh, Nghệ An, Thừa Thiên Huế.          Hội đồng nghiệm thu gồm có 07 thành viên do TS. Nguyễn Quang Hùng làm Chủ tịch; PGS.TS Đỗ Văn Khương, Ủy viên - Phản biện 1; Th.S Đỗ Đức Thịnh, Ủy viên -  Phản biện 2; TS. Vũ Văn In - Ủy viên; Th.S. Lại Duy Phương -Ủy viên; Ông ĐàoThanh Khiết, Hộ nuôi trông thủy sản , Nam Định - Ủy viên; Th.S Nguyễn Duy Thành, Ủy viên - Thư ký.

          Năm 2016, dự án đã xây dựng được 04, quy mô khoảng 12.000 m2 tại 4 tỉnh ven biển phía bắc; tập huấn  04 lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao quy trình công nghệ với 120 người tham gia; tiến hành 04 cuộc hội thảo tổng kết, rút kinh nghiệm xây dựng mô hình với 200 người tham dự; tổ chức 04 lớp đào tạo  tập huấn quy trình kỹ thuật cho các đối tượng ngoài mô hình với 120 học viên; In 04 pano tuyên truyền quảng bá mô hình; tổ chức tham quan Hội thảo với 200 người tham dự; phát 04 tin bài trên thông tin địa chính địa phương; phát 800 tờ rơi tuyên truyền đầy đủ thông tin về hiệu quả, kỹ thuật của mô hình.

          Dự án được tổ chức chặt chẽ, hoàn thành đầy đủ mục tiêu của năm 2016 và sử dụng các phương pháp triển khai phù hợp. Tuy nhiên để có kết quả cao nhất, dự án cần đánh giá với các mô hinh nuôi trước đây, phân tích, so sánh để thấy được sự ưu việt của mô hình mình đang triển khai; Phân tích đánh giá sơ bộ tính khả thi của mô hình, tính ứng dụng vào sản xuất…

          Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao kết quả của dự án. Dự án đã hoàn thành tốt mọi nội dung năm 2016. Dự án có ý nghĩa thực tiễn cao, có hiệu quả ứng dụng tốt. Hội đồng đã bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu với tổng số phiếu đạt 7/7.

Vũ Thị Thu Hằng.