Toàn cảnh Hội nghị

          Tại Hội nghị, Ban Chủ nhiệm nhiệm vụ đã trình bày tóm tắt mục tiêu,  nội dung, phương pháp nghiên cứu, cũng như kết quả thực hiện năm 2016 của dự án. Mục tiêu chính của dự án là nâng cao năng suất lao động, năng lực khai thác, tăng hiệu quả kinh tế cho các đội tàu lưới chụp khai thác xa bờ.

          Năm 2016, dự án đã xây dựng được 7 mô hình trình diễn ở 7 tỉnh: Quảng Nam, Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Cà Mau; tập huấn mô hình trình diễn, đào tạo, tập huấn ngoài mô hình, tổng kết mô hình

          Nhiệm vụ đã triển khai đủ số lượng, đúng tiến độ và đạt chất lượng theo đề cương đã ký; đã lựa chọn được chủ tàu tham gia mô hình đáp ứng được yêu cầu; đã tổ chức đầy đủ các lớp tập huấn, đào tạo trong và ngoài mô hình; phối hợp tốt với các Trung tâm khuyến nông, Chi cục Thủy sản và các đơn vị liên quan ở các địa phương để triển khai mô hình; vật tư trang thiết bị, máy móc hỗ trợ đảm bảo chất lượng và đúng chủng loại theo quy định của Nhà nước; triển khai hiệu quả hơn các tàu không lắp máy tời thủy lực như: giảm được 2-3 lao động/tàu, tăng số mẻ lưới, giảm hao mòn dây giềng rút, an toàn hơn khi lao động trên biển.

         Kết luận tại phiên họp, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao kết quả của dự án. Dự án đã hoàn thành tốt mọi nội dung năm 2016. Tuy nhiên để có kết quả cao nhất, dự án cần bổ sung phương pháp và bước triển khai dự án, nêu rõ cơ giới hóa phần nào; nên xây dựng thang điêm để đánh giá hiệu quả kinh tế. Hội đồng đã bỏ phiếu và nhất trí nghiệm thu với tổng số phiếu đạt 7/7.

Vũ Thị Thu Hằng.