Hội đồng nghiệm thu có 07 thành viên, gồm: Th.S Đoàn Văn Phụ - Chủ tịch hội đồng; KS. Nguyễn Thị Kim Vân - Thư ký;  Th.S Bùi Huy Chích - Uỷ viên, Phản biện 1; Th.S Trần Thái Sơn - Uỷ viên, Phản biện 2; KS. Cao Xuân Triều, Th.S Đăng Văn Lương và TS. Trần Tinh Huy là các Uỷ viên của Hội đồng.

          Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Như Sơn đã trình bày mục tiêu, nội dung, phương pháp và kết quả nghiên cứu trong giai đoạn 1 của đề tài. Trong giai đoạn 1, đề tài đã thiết kế, chế tạo được 01 hệ thống thiết bị sấy chân không (thiết bị sấy chân không Demo); xác định được các thông số (nhiệt độ sấy 40oC, áp suất từ -700 mmHg đến -720 mmHg và thời gian sấy đạt 10,6 giờ), để sấy mực ống bằng thiết bị sấy chân không đạt hiệu quả cao; đánh giá chất lượng mực ống khô (sau sấy) theo tiêu chuẩn xuất khẩu TCVN 5651:1992 và xác định mức độ ảnh hưởng về cảm quan, hóa học, thời gian sấy của các chất phụ gia (sorbitol, chitosan) đối với mực ống khô sấy bằng công nghệ chân không

          Sau khi Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu, các thành viên của Hội đồng đưa ra các nhận xét, đánh giá và thảo luận. Hội đồng đã đánh giá cao kết quả đạt được của đề tài trong giai đoạn 1. Đề tài hoàn thành về số lượng, khối lượng, chất lượng sản phẩm theo yêu cầu của thuyết minh và hợp đồng. Sản phẩm mực ống khô sấy bằng công nghệ chân không đạt chất lượng tốt, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thiết bị sấy chân không có khả năng ứng dụng trên tàu khai thác hải sản xa bờ. Hội đồng đã đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm của đề tài trong giai đoạn 1 là loại Đạt. Đồng thời đề xuất với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục cho đề tài triển khai giai đoạn 2 (ứng dụng thiết bị sấy chân không trên tàu khai thác hải sản xa bờ).

Nguyễn Trí Ái - Phân Viện Nghiên cứu Hải sản phía Nam