Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội nghị, Th.S Đỗ Anh Duy, Chủ nhiệm đề tài đã trình bày mục tiêu chung, nội dung nghiên cứu cũng như kết quả nghiên cứu của đề tài. Đề tài đã đánh giá được tiềm năng nguồn lợi và khả năng khai thác, nuôi trồng các loài rong biển kinh tế tại các đảo tiền tiêu của Việt Nam.; xây dựng được mô hình khai thác, nuôi trồng hiệu quả, bền vững góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

 

Phát triển mô hình nuôi trồng rong nho biển trong bể xi măng tại Lý Sơn

Hội thảo cũng được nghe các ý kiến góp ý của các chuyên gia, các đại biểu về các nội dung của báo cáo. Đề tài đã hoàn thành đầy đủ số lượng, chủng loại các sản phẩm như ký kết với Bộ KHCN. Một số chỉ tiêu đạt yêu cầu như bài báo trong nước, quốc tế. Các sản phẩm đảm bảo chất lượng, có chỉ tiêu đánh giá. Báo cáo tổng kết, tóm tắt trình bày đầy đủ nội dung nghiên cứu. Tuy nhiên để nghiệm thu cấp quản lý đạt kết quả tốt, Ban chủ nhiệm đề tài cần chú ý: phần tổng quan cần bám sát nội dung và đầu ra để bổ sung đầy đủ; phần phương pháp cần phải nhất quán khi trình bày kết quả nghiên cứu; Cần phân tích sâu hơn quy luật và đặc trưng phân bố của rong theo vùng, mùa, đối tượng ….

 

Rong sụn nuôi trồng trong ô lồng lưới tại Phú Quý

 Kết luận tại Hội thảo, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu của đề tài, đồng thời yêu cầu Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các đại biểu để chỉnh sửa, bổ sung các báo cáo cho hoàn thiện hơn trước khi nghiệm thu cấp Quản lý. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài với kết quả xuất sắc

Vũ Thị Thu Hằng