Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại Hội nghị 

Tại Hội nghị, Vụ Khai thác thủy sản (TCTS) đã trình bày kết quả khai thác vụ cá Bắc năm 2019 - 2020, triển khai khai thác vụ cá Nam 2020 và giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác thủy sản năm 2020. Tổng sản lượng khai thác vụ cá bắc 2019 - 2020 đạt 1,63 triệu tấn, trong đó, khai thác hải sản là 1,49 triệu tấn. Luật thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật được ban hành đã tạo được khung pháp lý để triển khai quản lý nghề cá bền vững. Báo cáo cũng phân tích những tồn tại, hạn chế về công tác quản lý tàu cá, công tác bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, xác nhận nguồn gốc thủy sản, đánh dấu tàu cá và đặc biệt là tình hình dịch Covid 19 ảnh hưởng tới nhiều chuỗi cung ứng. Về kế hoạch triển khai các hoạt động vụ cá Nam 2020, Tổng cục Thủy sản đã đưa ra các chỉ tiêu kế hoạch về sản lượng khai thác hướng tới 2,11 triệu tấn, trong đó khai thác hải sản đạt 1,98 triệu tấn.

          Viện Nghiên cứu Hải sản đã báo cáo kết quả điều tra nguồn lợi, dự báo ngư trường khai thác hải sản. Các thông tin dự báo hạn tháng, 10 ngày được cập nhật trên các kênh thông tin như: trang web, đài tiếng nói Việt Nam, đài truyền thông duyên hải và trên truyền hình của VTV1, VTV8 và VTC16. Viện cũng đã giới thiệu một số công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến và bảo quản sản phẩm sau thu hoạch đã được ứng dụng, triển khai thực tế tại các địa phương như: cơ giới hóa cho nghề chụp mực, lưới rê; công nghệ bảo quản bằng nano UFB và đá sệt, công nghệ sinh học trong chế biến surimi từ nguyên liệu mực đại dương.

Ông Nguyễn Viết Nghĩa, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản báo cáo kết quả điều tra nguồn lợi, dự báo ngư trưởng khai thác hải sản tại Hội nghị 

Cục quản lý chất lượng Nông lâm và Thủy sản đã tổng hợp thông tin về chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản. Theo số liệu thống kê trong quý I năm 2020 cho thấy xuất khẩu thủy sản đạt 658,6 triệu USD (giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2019). Số lô hàng thủy sản khai thác bị cảnh báo an toàn vệ sinh thực phẩm giảm do lạm dụng các chất phụ gia trong chế biến sản phẩm như: nitrite, nitrate, Ascorbic acid - E300 và bảo quản sau thu hoạch kém (histamin, vi sinh vật). Bên cạnh đó các quy định về yêu cầu của thị trường ngày càng chặt chẽ như thị trường EU, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và thị trường liên minh kinh tế Á – Âu (LB Nga).

          Hội nghị cũng nghe các giải pháp phát triển khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản và giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hải sản năm 2020 từ các đại biểu tham dự, trong đó tập trung vào các giải pháp chống IUU và giải pháp chuỗi cung ứng thủy sản sau Covid 19.

          Kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng đã chỉ đạo công tác triển khai vụ cá nam 2020, trong bối cảnh thực hiện các quy định mới của luật thủy sản 2017, giải pháp tháo gỡ thẻ vàng của EC và ứng phó tình hình dịch Covid 19 để hoàn thành nghị quyết số 36-NQ/TW tập trung vào một số điểm sau:

  1. Tổng cục thủy sản

          - Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình an ninh quốc phòng và diễn biến thời tiết để đề xuất các giải pháp phù hợp hỗ trợ ngư dân yên tâm tham gia sản xuất trên biển. Tổ chức triển khai hướng dẫn luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn Luật. Tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách có hiệu quả nhằm tháo gỡ thẻ vàng IUU đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Châu Âu.

          - Xây dựng cơ chế chính sách, đề án phát triển nguồn nhân lực chuyên ngành thủy sản, đặc biệt là lĩnh vực khai thác thủy sản;

          - Cập nhật thông tin dự báo ngư trường để tuyên truyền phổ biến rộng rãi cho ngư dân, tổ chức khai thác theo tổ đội. Ứng dụng các công nghệ tiên tiến từ khâu khai thác, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch, chế biến và xuất khẩu hải sản. Tổ chức rà soát đánh giá tổn thất sau thu hoạch, ưu tiên nguồn lực tập trung nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ hoạt động khai thác, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản. Khuyến khích doanh nghiệp tập trung chế biến sản phẩm thủy sản, đảm bảo nguồn nguyên liệu và an toàn vệ sinh thực phẩm.

  1. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản

          Chỉ đạo ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ vào chế biến; nâng cao giá trị sản phẩm thủy sản góp phần phát triển nuôi trồng và khai thác thủy sản. Tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng quảng bá thương hiệu, sản phẩm thủy sản hỗ trợ xây dựng, bảo vệ bản quyền, bảo vệ thị trường hàng hóa.

  1. Cục quản lý Chất lượng Nông Lâm Thủy sản

          Tham mưu tăng cường đảm bảo vệ sinh ATTP tại các cơ sở, khu chế biến thủy sản. Triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tình trạng thẻ vàng thủy sản, cảnh báo an toàn thực phẩm tại các thị trường nhằm duy trì phát triển thị trường tiêu thụ thủy sản. Đàm phán đấu tranh các quy định không phù hợp với CODEX hoạc quá mức cần thiết. Cập nhật, phổ biến, hướng dẫn xử lý các quy định mới của thị trường.

  1. Viện Nghiên cứu Hải sản

          Tập trung đề xuất các nhiệm vụ khoa học thiết yếu sát với thực tiễn về nguồn lợi, khai thác, bảo quản và chế biến sản phẩm khai thác thủy sản, giống thủy sản.

  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh ven biển

          Tham mưu cho UBND tỉnh về tuyên truyền Luật Thủy sản. Chỉ đạo ban quan lý cảng cá thực hiện nghiêm chỉnh về khai thác IUU. Tăng cường công tác quản lý tàu cá, tập trung bố trí đầu tư xây dựng nâng cao cảng cá. Khuyến khích các doanh nghiệp thủy sản phối hợp kinh doanh theo chuỗi.

Nguyễn Viết Nghĩa