Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Khắc Bát, Phó Viện trưởng trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Báo cáo đưa ra các kết quả nghiên cứu đã đạt được trong năm 2016, đánh giá tổng thể ưu nhược điểm và nguyên nhân, thông báo kế hoạch hoạt động năm 2017, các hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản, ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển kinh tế biển, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo. Báo cáo cũng nêu trong năm 2016 Viện sẽ tiếp tục triển khai  tôt 38 nhiệm vụ KHCN chuyển tiếp 2016 và 10 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nâng cao tính ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu.

          Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trần Quốc Tuyển trình bày  Báo cáo công tác thi đua năm 2016 đọc công bố Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2016: Trao tặng Bằng khen Bộ trưởng cho 05 cá nhân; 02 đơn vị lập thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2014-2015; và 03 cá nhân và tập thể Viện nghiên cứu Hải sản do lập thành tích xuất sắc trong công tác điều tra nguyên nhân cá chết  4 tỉnh Miền Trung năm 2016; Công bố Quyết định khen thưởng của Công đoàn;  đồng chí Nguyễn Văn Nguyên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn Viện kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC năm 2016;  Đồng chí Nguyễn Công Thành, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2016 và chương trình công tác năm 2017.

    

Viện trưởng trao Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2016

Hội nghị đã thảo luận góp ý báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ viên chức năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ 2017.

Toàn thể Hội nghị đã thảo luận Dự thảo nghị quyết 2016 và được Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau: Toàn thể Viện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2016; tăng cường tạo việc làm, nâng cao đời sống, phát triển Viện về mọi mặt trên cơ sở tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan.

Các nhiệm vụ chính và chỉ tiêu cụ thể cần đạt trong năm 2017:

 1. Có thêm tối thiểu 18 nhiệm vụ KHCN cho năm 2016 (trong đó 8 nhiệm vụ KHCN mới cấp Bộ và cấp Nhà nước; còn lại là các nhiệm vụ hợp tác khối địa phương và HTQT). Kiểm tra, giám sát các hoạt động khoa học công nghệ, 100% nhiệm vụ được kiểm tra;
 2. Hoàn thiện cơ chế tự chủ, thực hiện khoán lương cho các đơn vị trực thuộc; ổn định công ăn việc làm. Có giải pháp bình ổn lương và thu nhập trong cơ chế mới;
 3. Đổi mới phương pháp hoạt động của khối nghiệp vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa, đơn giản hóa và tăng hiệu quả quản lý.
 4. Đạt được giải pháp khả thi về đầu tư tàu nghiên cứu nghề cá biển; Xúc tiến hoàn thiện thủ tục nhận tàu nghiên cứu nghề cá biển của Nhật Bản.
 5. Có được các giải pháp phát triển Phân Viện và các Trung tâm thuộc Viện theo hướng tự chủ; Hoàn thành thủ tục thành lập mới Trung tâm nghiên cứu rong tảo biển.
 6. Tiếp tục tăng cường đối ngoại, mở rộng hợp tác với các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan;
 7. Kiện toàn, đổi mới cơ chế hoạt động ban HTQT, có thêm ít nhất 03 nhiệm vụ hợp tác quốc tế;
 8. 100% đề tài nghiệm thu cấp quản lý đạt yêu cầu, trong đó 20% đạt loại xuất sắc theo Thông tư 14/2014/TT-BNN, Thông tư 11/2014/TT-BKHCN và Thông tư 18/2016/TT-BKHCN.
 9. Đăng tối thiểu 73 bài báo trong đó có 6 bài quốc tế (3 bài ISI), phấn đấu mỗi đơn vị chuyên môn có tối thiểu có 01 bài báo quốc tế.
 10. Xây dựng và vận hành nội dung trang tin điện tử Viện nghiên cứu Hải sản bằng tiếng Anh; Hoàn thành 03 bộ sách chuyên khảo và Atlas; Có tối thiểu 03 kết quả nghiên cứu đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận, 05 được chứng nhận tiến bộ kỹ thuật, 05 sáng kiến cấp Bộ; điểm công trình khoa học đạt tối thiểu 1,5 điểm/cán bộ khoa học, riêng đối với cán bộ chủ chốt tối thiểu
  04 điểm/người;
 11. Có thêm tối thiểu 04 cán bộ khoa học đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương;
 12. Có thêm 05 nghiên cứu sinh hoàn thành bảo vệ luận văn cấp cơ sở, 04 nghiên cứu sinh tốt nghiệp, 02 người tốt nghiệp thạc sĩ; số lượng học viên cao học mới đạt tối thiểu 03 (01 nước ngoài), số lượng nghiên cứu sinh mới đạt tối thiểu 03 (01 nước ngoài);
 13. Hoàn thành tốt nhiệm vụ Trưởng khối thi đua Công đoàn các Viện trực thuộc Công đoàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Khối Phó Khối thi đua 1 các Viện trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Trưởng Khối thi đua an ninh quốc phòng của địa phương;
 14. Đảm bảo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp;

              Toàn thể công chức, viên chức và lao động Viện nghiên cứu Hải sản hiểu và ghi nhớ từng nội dung của Nghị quyết, nhất trí thông qua và cam kết hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết. Nghị quyết này sẽ được xây dựng thành kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân (chi tiết trong giao ước thi đua). Nghị quyết được kiểm điểm tiến độ thực hiện sau mỗi quý và kết quả thực hiện nghị quyết sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 của các cá nhân và đơn vị liên quan.

Viện trưởng Nguyễn Quang Hùng thay mặt Lãnh đạo Viện đã phát biểu bế mạc Hội nghị, và gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến toàn thể cán bộ Viện.

Vũ Thị Thu Hằng