Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó Viện trưởng Nguyễn Viết Nghĩa trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Báo cáo đưa ra các kết quả nghiên cứu đã đạt được trong năm 2019, đánh giá tổng thể ưu nhược điểm và nguyên nhân, thông báo kế hoạch hoạt động năm 2020, các hướng nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực thủy sản, ứng dụng công nghệ tiên tiến phát triển kinh tế biển, gắn kết công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Trong năm 2019, sự gắn kết khoa học công nghệ với thực tế sản xuất và doanh nghiệp đã có nhiều khởi sắc. Tỷ trọng kinh phí từ địa phương và các nguồn ngoài ngân sạch đã có sự chuyển dịch từ số lượng đến quy mô. Trang thiết bị và cơ sở vật chất đã được tích cực quan tâm cải thiện, đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, dần dần bắt kịp với tầm khu vực và thế giới.

Năm 2019, Viện vẫn chưa có con tàu nghiên cứu trên biển, nhưng phòng thí nghiệm nghiên cứu đã đạt chuẩn ISO với 6 chỉ tiêu Villas lĩnh vực hóa, các trang thiết bị phục vụ cho các nghiên cứu chuyên sâu và công nghệ cao đã được đầu tư cho kĩnh vực nghiên cứu môi trường biển và đến 2020 sẽ tiếp tục đầu tư cho lĩnh vực công nghệ sinh học biển. Việc triển khai đăng ký bản quyền, đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong năm đã được các đơn vị/đề tài quan tâm thực hiện tốt (đạt 2 bằng sáng chế độc quyền và 02 chấp nhận đơn trong năm 2019). Số lượng sáng kiến cấp Bộ tăng 50% so với năm 2018.

 Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

 

Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Nguyên trao Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các cá nhân

Viện Nghiên cứu Hải sản nhận cờ đơn vị xuất sắc của Công đoàn Ngành NN&PTNT Việt Nam

          Hội nghị cũng được nghe bà Phạm Thị Duyên Hương, Q. Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính trình bày  Báo cáo công tác thi đua năm 2019 đọc công bố Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2019. Cũng tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Văn Thành, Trưởng ban Thanh tra Nhân dân báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2019 và chương trình công tác năm 2020.

Hội nghị đã thảo luận góp ý báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ 2020.

Toàn thể Hội nghị đã thảo luận Dự thảo nghị quyết 2020 và được Đoàn Chủ tịch thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau: Toàn thể Viện quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2020; tăng cường tạo việc làm, nâng cao đời sống, phát triển Viện về mọi mặt trên cơ sở tuân thủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế cơ quan.

Các nhiệm vụ chính và chỉ tiêu cần đạt được trong năm 2020:

 1. Rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển của Viện, các đơn vị trực thuộc đến 2030, tầm nhìn đến 2045 và Kế hoạch hành động theo từng giai đoạn;
 2. Từng bước xây dựng và thực hiện cơ chế tự chủ của Viện theo Nghị định 54/2016/NĐ-CP;
 3. Tạo bước đột phá về chất lượng các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện; tăng cường ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến.
 4. Triển khai dự án tăng cường thiết bị phòng thí Công nghệ sinh học biển và nâng cấp CS hạ tầng …; Khai thác hiệu quả các trang thiết bị hiện có;
 5. Tăng cường số lượng và chất lượng nguồn nhân lực;
 6. Tăng cường mở mới các nhiệm vụ khoa học, đa dạng hoá các nguồn lực, đặc biệt là các nguồn lực từ các địa phương, doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và hợp tác quốc tế;
 7. Có thêm tối thiểu 18 nhiệm vụ KHCN (trong đó 07 nhiệm vụ cấp Bộ và cấp Nhà nước; 03 nhiệm vụ hợp tác quốc tế). Kiểm tra, giám sát các hoạt động khoa học công nghệ, 100% nhiệm vụ được kiểm tra;
 8. Tiếp tục xúc tiến các giải pháp đầu tư tàu nghiên cứu nghề cá biển;
 9. Nghiệm thu cấp quản lý: 100% đạt yêu cầu, trong đó 10% đạt xuất sắc;
 10. Đăng tối thiểu 68 bài báo là tác giả chính trong đó có 4 bài quốc tế (02 bài ISI - Scopus), cán bộ nghiên cứu làm việc từ 3 năm trở lên là tác giả chính của tối thiểu 01 bài báo; Đối với cán bộ có trình độ tiến sỹ trong thời gian 3 năm có 01 bài quốc tế (đưa vào quy chế quản lý KH)
 11. Xuất bản 02 bộ Atlas/Sách chuyên khảo; Có tối thiểu 01 kết quả nghiên cứu đăng ký sở hữu trí tuệ được chấp nhận, 02 sáng kiến cấp Bộ; điểm công trình khoa học đạt tối thiểu 2,5 điểm/cán bộ khoa học, riêng đối với cán bộ chủ chốt tối thiểu 5,0 điểm/;
 12. Có thêm tối thiểu 05 cán bộ khoa học đạt chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.0 trở lên hoặc tương đương;
 13. Có thêm 06 nghiên cứu sinh hoàn thành bảo vệ luận văn cấp cơ sở, 04 nghiên cứu sinh tốt nghiệp; Có thêm 03 cán bộ trúng tuyển NCS
 14. Đảm bảo môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp; không uống rượu bia buổi trưa, Không được hút thuốc trong phòng làm việc.
 15. Các đơn vị thuộc viện đảm bảo nguồn lương, việc làm ổn định cho cán bộ, viên chức và người lao động.

            Toàn thể công chức, viên chức và lao động Viện nghiên cứu Hải sản hiểu và ghi nhớ từng nội dung của Nghị quyết, nhất trí thông qua và cam kết hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết. Nghị quyết này sẽ được xây dựng thành kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cá nhân (chi tiết trong giao ước thi đua). Nghị quyết được kiểm điểm tiến độ thực hiện sau mỗi quý và kết quả thực hiện nghị quyết sẽ là căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 của các cá nhân và đơn vị liên quan.

Viện trưởng Nguyễn Khắc Bát thay mặt Lãnh đạo Viện đã phát biểu bế mạc Hội nghị, và gửi lời chúc sức khỏe, thành công đến toàn thể cán bộ Viện.

 Vũ Thị Thu Hằng