Phó Viện trưởng Nguyễn Phi Toàn trình bày báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Phi Toàn, Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện nghiên cứu Hải sản đã trình bày Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020; Phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn 2021-2025. Đảng ủy, lãnh đạo Viện nghiên cứu Hải sản luôn quan tâm, đôn đốc việc tổ chức, phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua tại đơn vị; cụ thể hóa các nội dung thành các tiêu chí thi đua và nhiệm vụ cụ thể, lồng ghép các nội dung thi đua trong nội dung của Nghị quyết BCH Đảng ủy Viện, Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức và người lao động hàng năm.

Các Phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai và nhân rộng trong các đơn vị trực thuộc Viện, là động lực quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đặc biệt các nhiệm vụ về tái cơ cấu ngành, xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực thủy sản của Viện. Với sự nỗ lực và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu thi đua cũng như các nhiệm vụ chính trị được giao, Viện nghiên cứu Hải sản đã đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận về thực hiện các chỉ tiêu thi đua trong 05 năm (2015-2019), cụ thể như sau:

- Viện đã thực hiện tổng số 70  nhiệm vụ KHCN trong và ngoài nước đều đạt kết quả nghiệm thu;

- Đã đăng và chuyển tải các kết quả nghiên cứu Khoa học trên 623 bài báo Khoa học công nghệ trên các tạp chí Khoa học có uy tín trong nước, 62 bài báo khoa học nước ngoài, trong đó có 14 bài ISI;

- Đạt 08 sáng kiến cấp Bộ, 93 sáng kiến cấp cơ sở; bình quân mỗi năm đạt từ 15% cán bộ CC-VC& LĐ đạt danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở"

- Đạt 03 Tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực khai thác thủy sản do Tổng cục Thủy sản công nhận.

- Đạt 05 Giải thưởng về Khoa học công nghệ do UBND thành phố Hải Phòng tổ chức;

- Đạt 05 bằng sáng chế độc quyền/giải pháp hữu ích/sở hữu trí tuệ.

- Tính đến thời điểm hiện tại, Viện đã xây dựng được 20 bộ Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam, trong đó có 08 bộ TCVN về lĩnh vực khai thác hải sản, 12 TCVN/Quy chuẩn về lĩnh vực công nghệ bảo quản sau thu hoạch; có 29 quy trình công nghệ có khả năng ứng dụng, chuyển giao vào sản xuất.

- Hàng năm Đảng bộ Viện được xếp loại thi đua Đảng bộ trong sạch vững mạnh; Công đoàn được xếp loại thi đua Công đoàn cơ sở vững mạnh; Đoàn thanh niên được xếp loại thi đua Đoàn TNCSHCM cơ sở xuất sắc.

- Viện đã được công nhận ”Đơn vị đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2016-2018”;

- Đạt các tiêu chuẩn “An toàn và an ninh trật tự”; đạt tiêu chuẩn An toàn phòng chống cháy nổ và An toàn lao động; đạt tiêu chuẩn môi trường làm việc “xanh – sạch – đẹp”, thân thiện, chuyên nghiệp; Thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn dân bảo vệ an ninh toàn quốc hàng năm.

- Viện được công nhận là đơn vị dẫn đầu Khối thi đua các Viện trực thuộc Bộ năm 2017 và được tặng Cờ thi đua Chính Phủ năm 2017.

Việc thực hiện các Phong trào thi đua góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần tích cực trong thực hiện Đề án“Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ KHCN cung cấp những luận cứ khoa học phục vụ công tác quản lý, định hướng phát triển chung của ngành và phục vụ cho việc phát triển sản xuất của ngành thủy sản Việt Nam.

Hội nghị cũng được nghe các báo cáo viên trình bày tham luận về “Xây dựng tập thể lao động giỏi, vững mạnh, đoàn kết”; “Cán bộ khoa học thực hiện phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”.

 Tại Hội nghị, Lãnh đạo Viện đã trao tặng Giấy khen của Viện trưởng Viện nghiên cứu Hải sản cho 04 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020; Phê duyệt 02 tập thể và 04 cá nhân xuất sắc tiêu biểu được đề nghị khen thưởng cấp Bộ và cấp Nhà nước; Đề nghị tặng Bằng khen Thủ tướng cho 02 cá nhân.


Lãnh đạo Viện trao Kỷ niệm chương và Giấy khen

cho các cá nhân và tập thể xuất sắc 

Kết thúc, Hội nghị nhất trí thông qua danh sách đại biểu dự Hội nghị điển hình tiên tiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Vũ Thị Thu Hằng