Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động nhân ngày môi trường:

Hình 1: Đoàn công tác Vụ KHCN&MT do đồng chí Đinh Vũ Thanh – Phó Vụ trưởng đến thăm Phân viện nhân ngày môi trường thế giới

Hình 4: Trụ sở của Phân Viện nằm trong khuôn viên luôn "xanh-sạch-đẹp"

Tuy Phân Viện nằm trên khu đất được san lấp hầu như chỉ toàn cát mặn, điều kiện sống của cây rất khó khăn, song nhờ vào các hoạt động thường xuyên của đoàn viên công đoàn, đoàn viên đoàn thanh niên Phân Viện như việc dọn vệ sinh, mua đất, trồng mới, chăm sóc cây xanh; vì vậy, nơi làm việc, nơi sinh hoạt, nơi ở và khuôn viên Phân Viện luôn giữ được cảnh quan, môi trường "xanh-sạch-đẹp", góp phần nâng cao cuộc sống tinh thần cho toàn thể cán bộ, viên chức và lao động Phân Viện nghiên cứu Hải sản phía Nam.

                                                                                                           Kim Vân – Đinh Hùng.