Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (thứ 4, từ trái qua) cùng lãnh đạo Bộ

chúc mừng các lãnh đạo mới được bổ nhiệm.

 Căn cứ theo Quyết định số 2969 ngày 30/7, ông Trần Đình Luân- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản từ ngày 1/8/2019 với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Quyết định số 2916 ngày 26/7, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn- Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn được bổ nhiệm giữ chức vụ: Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ NNPTNT từ ngày 1/8/2019 với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Theo Quyết định số 2926 ngày 26/7, ông Lê Quốc Thanh- Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức vụ: Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia từ ngày 1/8/2019 với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Tại Quyết định số 2917, ông Trần Công Thắng- Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn được giao phụ trách Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn.

BBT tổng hợp