Trang chủ  Bản tin  Hộp thư  Liên kết
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Đăng nhập
Tên truy cập
Mật khẩu
 Thông tin đơn vị
Phòng Nghiên cứu Nguồn Lợi Hải sản
Chức năng
Chức năng nghiên cứu
 • Đánh giá trữ lượng, khả năng khai thác nguồn lợi hải sản nói chung và các đối tượng hải sản có giá trị kinh tế cao
 • Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học các loài hải sản (sinh sản, sinh trưởng, dinh dưỡng, tập tính di cư, ...).
 • Nghiên cứu sinh học nghề cá (hệ thống quản lý nghề cá, hệ thống thống kê nghề cá, kinh tế sinh học nghề cá, ...).
 • Nghiên cứu, xây dựng dự báo nguồn lợi, dự báo khai thác theo mùa vụ.
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám, hệ thống thông tin địa lý phục vụ quy hoạch, quản lý nguồn lợi, nghề cá
 • Nghiên cứu sinh sản nhân tạo các đối tượng hải sản, đặc biệt là các loài quý hiếm, có giá trị kinh tế cao làm cơ sở cho việc tái tạo nguồn lợi.
 • Nghiên cứu đa dạng sinh học nguồn lợi phục vụ quy hoạch, bảo tồn, tái tạo nguồn lợi.
Chức năng tư vấn
 • Giúp cho Viện trong việc đưa ra các tư vấn, kiến nghị, đề xuất về các vấn đề liên quan đến nguồn lợi hải sản và nghề cá.
Chức năng đào tạo
 • Tham gia đào tạo đại học và sau đại học, giáo dục cộng đồng.
Nhiệm vụ
Điều tra, nghiên cứu nguồn lợi sinh vật biển bao gồm: Đánh giá trữ lượng và khả năng khai thác; nghiên cứu sự phân bố, di cư theo không gian và thời gian; nghiên cứu các đặc điểm sinh học như sinh sản, sinh trưởng, dinh dưỡng, tập tính di cư; thiết lập, lập các dự báo khai thác; bảo vệ và tái tạo nguồn lợi; dịch vụ khoa học công nghệ về nguồn lợi; đào tạo sau đại học.
Nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn biển; sử dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong nghiên cứu nguồn lợi; xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn lợi biển.
Nội dung cụ thể
 • Điều tra, đánh giá trữ lượng, khả năng khai thác, xu thế biến động nguồn lợi hải sản và đánh giá nghề cá thường niên làm căn cứ khoa học cho việc quy hoạch, phát triển bền vững nguồn lợi và nghề cá
 • Nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái học các loài hải sản (sinh sản, sinh trưởng, dinh dưỡng, trứng cá, cá con, tập tính di cư, ...)
 • Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong nghiên cứu nguồn lợi, quản lý bền vững nghề cá.
 • Thiết lập dự báo dài hạn và ngắn hạn về nguồn lợi, khả năng khai thác bền vững tối đa cho các vùng biển cho các tháng, mùa vụ và cả năm.
 • Nghiên cứu, đánh giá nghề cá và quản lý nghề cá, kinh tế sinh học nhgề cá phục vụ mục đích tư vấn cho quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững nguồn lợi, nghề cá.
 • Nghiên cứu đa dạng sinh học nguồn lợi làm cơ sở khoa học cho việc quy hoạch các khu bảo tồn biển.
 • Nghiên cứu sinh sản nhân tạo các loài hải sản phục vụ cho việc tái tạo nguồn lợi và bảo tồn các nguồn gen quý hiếm.
 • Nghiên cứu sinh thái học nguồn lợi (quan hệ nguồn lợi - môi trường, hệ sinh thái nguồn lợi, ...) nhằm xây dựng các mô hình dự báo nguồn lợi, dự báo khai thác và tư vấn cho việc khai thác bền vững nguồn lợi.
 • Xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu nguồn lợi và nghề cá biển Việt Nam phục vụ đánh giá nguồn lợi, nghề cá. Thiết lập “hệ thống hỗ trợ ra quyết định nghề cá” - Fisheries Decision Support System (FDSS).
 • Xây dựng bảo tàng mẫu vật sinh vật biển phục vụ cho mục đích nghiên cứu, đào tạo, tham quan, giáo dục cộng đồng.
 • Tham gia đào tạo đại học và sau đại học.
Lĩnh vực nghiên cứu

Từ năm 2000 đến nay, công tác điều tra nguồn lợi đã được chú trọng cả về chất và về lượng, gắn liền với sự phát triển ngành thủy sản. Các nghiên cứu tập trung vào các mục tiêu: (1) đánh giá trữ lượng nguồn lợi, đặc biệt là ở vùng biển xa bờ phục vụ công tác quản lý; (2) nghiên cứu dự báo ngư trường khai thác phục vụ sản xuất; và (3) nghiên cứu các cơ sở khoa học để bảo tồn và phát triển nguồn lợi. Các nghiên cứu đã bao phủ hầu hết các nhóm đối tượng nguồn lợi hải sản và các vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đồng thời gắn kết đồng bộ giữa các lĩnh vực nguồn lợi – môi trường, nguồn lợi – nghề cá.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2011-2013, Viện đã thực hiện điều tra tổng thể hiện trạng nguồn lợi hải sản ở biển Việt Nam làm cơ sở cho việc quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững nguồn lợi.

Cán bộ
Họ tên: Vũ Việt Hà, Trưởng phòng
Trình độ: Tiến sĩ Sinh học
E-mail: vvha@rimf.org.vn
Họ tên: Trần Văn Cường, Phó Trưởng phòng
Trình độ: Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản
E-mail: tvcuong@rimf.org.vn
Họ tên: Đàm Tuấn Anh, Nghiên cứu viên
Trình độ: Cử nhân Sinh học
E-mail: dtanh@rimf.org.vn
Họ tên: Trần Nhật Anh, Nghiên cứu viên
Trình độ: Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản
E-mail: tnanh@rimf.org.vn
Họ tên: Nguyễn Sỹ Đoàn, Nghiên cứu viên
Trình độ: Kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản
E-mail: nsdoan@rimf.org.vn
Họ tên: Nguyễn Văn Giang, Nghiên cứu viên
Trình độ: Thạc sĩ Sinh học Nghề cá
E-mail: nvgiang@rimf.org.vn
Họ tên: Nguyễn Văn Hải, Nghiên cứu viên
Trình độ: Kỹ sư Nuôi trồng thuỷ sản
E-mail: nvhai@rimf.org.vn
Họ tên: Vũ Thị Hậu, Nghiên cứu viên
Trình độ: Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản
E-mail: vtthau@rimf.org.vn
Họ tên: Phạm Quốc Huy, Nghiên cứu viên
Trình độ: Thạc sĩ Sinh học
ÐT CQ: (84) (31) 826 986    
E-mail: pqhuy@rimf.org.vn
Họ tên: Đào Thị Liên, Nghiên cứu viên
Trình độ: Thạc sĩ Nuôi trồng Thuỷ sản
E-mail: dtlien@rimf.org.vn
Họ tên: Nguyễn Văn Minh, Nghiên cứu viên
Trình độ: Kỹ sư Nuôi trồng Thuỷ sản
E-mail: nvminh@rimf.org.vn
Họ tên: Từ Hoàng Nhân, Nghiên cứu viên
Trình độ: Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản
E-mail: thnhan@rimf.org.vn
Họ tên: Mai Công Nhuận, Nghiên cứu viên
Trình độ: Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản
E-mail: mcnhuan@rimf.org.vn
Họ tên: Võ Trọng Thắng, Nghiên cứu viên
Trình độ: Kỹ sư Nuôi trồng Thủy sản
E-mail: vtthang@rimf.org.vn
Họ tên: Trần Văn Thanh, Nghiên cứu viên
Trình độ: Kỹ sư Nuôi trồng Thuỷ sản
E-mail: tvthanh@rimf.org.vn
 Truy cập nhanh

Viện Nghiên cứu Hải sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam. Giấy phép cung cấp thông tin trên mạng số 163/GP-BC ngày 02/05/2007.
Người chịu trách nhiệm chính: TS. Nguyễn Quang Hùng- Viện trưởng. Địa chỉ: 170-Lê Lai, Hải Phòng; Điện thoại: (84-31) 3836656; Fax: (84-31) 3836812
© Bản quyền thuộc Viện Nghiên cứu Hải sản. Nghiêm cấm việc sao chép dưới bất kỳ hình thức nào. Liên hệ.