Thời gian/Schedule: 01/01/2019 - 01/12/2020
Liên hệ/Contact: TS. Nguyễn Hữu Hoàng, hoangrimf@gmail.com

Nội dung:
1. Tên nhiệm vụ: Hoàn thiện công nghệ sản xuất thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra Mã số: SXTN. 05.19/CNSHCB (thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020). 2. Tên chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Hữu Hoàng 3. Mục tiêu của nhiệm vụ Hoàn thiện được quy trình công nghệ, mô hình thiết bị và sản xuất thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine từ phế phụ phẩm cá tra quy mô bán công nghiệp. 4. Các nội dung nghiên cứu chính phải thực hiện Nội dung 1: Hoàn thiện công nghệ, mô hình thiết bị sản xuất dịch đạm thủy phân từ phế phụ phẩm cá tra, quy mô 500 kg nguyên liệu/mẻ Nội dung 2: Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm lysine hàm lượng cao, quy mô 1000 lít dịch lên men/mẻ Nội dung 3: Hoàn thiện quy trình công nghệ, mô hình thiết bị sản xuất thức ăn nuôi cá rô phi bổ sung dịch đạm thủy phân và chế phẩm lysine, quy mô 2000 kg/mẻ Nội dung 4: Đào tạo, chuyển giao công nghệ và tổ chức sản xuất thử nghiệm thức ăn nuôi cá rô phi giàu lysine và kinh doanh sản phẩm Nội dung 5: Xây dựng mô hình nuôi thử nghiệm thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine với quy mô 1ha 5. Thời gian thực hiện: 24 tháng (1/2019-12/2020) 6. Tổng kinh phí thực hiện dự án: 17.500 triệu đồng, trong đó: - Kinh phí từ nguồn NSNN: 5.200 triệu đồng - Nguồn ngoài NSNN: 12.300 triệu đồng 7. Các sản phẩm của nhiệm vụ - 01-02 chủng vi khuẩn sinh lysine (đạt ≥35 gram/lít). - Có quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất chế phẩm lysine từ phế phụ phẩm cá tra, quy mô 1.000 lít/mẻ (năng suất ≥35 gram/lít). - Có: + 200 kg chế phẩm lysine (Hàm lượng lysine ≥ 35%) + 25 tấn thức thủy sản (Lysine≥2%) - Mô hình nuôi thử nghiệm thức ăn nuôi thủy sản giàu lysine với quy mô 1 ha; - Đào tạo và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ kỹ thuật, vận hành công nghệ và thiết bị sản xuất. - Bộ hồ sơ cơ sở: Sản phẩm thức ăn thủy sản bổ sung lysine. - Tổ chức sản xuất và kinh doanh sản phẩm - Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án